Met een nieuw draaiboek kringwerkingen wil onze regionale zorgzone, zijnde Eerstelijnszones Bonstato, Pallieterland, Mechelen-Katelijne, RupeLaar en Klein-Brabant Vaartland, het organiseren van een kringwerking voor de verschillende beroepsgroepen stimuleren.

Dit draaiboek zal gepresenteerd worden tijdens een info- en netwerkmomenten voor (zelfstandige) professionals die op zoek zijn naar verbinding in de regio. Een eerste moment vond plaats op 6 december 2022 in Puurs-Sint-Amands.

Voor (zelfstandige zorgaanbieders) die op zoek zijn naar verbinding in de regio.

Voor bestaande kringwerkingen die ondersteuning zoeken.