Afsluiting campagne 'Eerstelijnszone Schelde en Leie zit op schema'

Eerstelijnszone Schelde en Leie startte in 2022 met de campagne: ‘Eerstelijnszone Schelde en Leie zit op schema’. Gedurende 6 maand werd het gebruik van een gevalideerd medicatieschema bij burgers die minstens 3 geneesmiddelen per dag nemen actief gepromoot. Om de bewustwording bij zowel de zorgverstrekkers als de burgers te vergroten, hebben alle betrokken partijen diverse acties opgezet: campagnemateriaal in het straatbeeld, infomomenten, verspreiding van een medicatieschema via de ‘gele doos’, informatie- en sensibiliseringsfilmpjes op de sociale media en op de wachtschermen in het AZ Sint-Vincentius Deinze, …

Een medicatieschema biedt een overzicht van alle medicatie die een patiënt inneemt, met de juiste gebruiksinstructies. Zo weet de patiënt steeds op welk moment van de dag en hoe hij welke dosis dient in te nemen. Het is een handig hulpmiddel voor zowel personen die meerdere geneesmiddelen innemen, als ook voor hun (verschillende) zorgverleners. Voor een correct, gevalideerd medicatieschema kan de patiënt terecht bij zijn huisarts en huisapotheker.

Met ‘Eerstelijnszone Schelde en Leie zit op schema’ streefden we naar een vergroting van de kennis over het nut en het gebruik van een gevalideerd medicatieschema in onze eerstelijnszone. Covid-19 zorgde in 2021 enerzijds voor een moeilijke start van deze sensibiliseringscampagne, maar anderzijds was de vaccinatiecampagne ook de uitgelezen kans om het gebruik van een medicatieschema te promoten en te ondersteunen. Er werd toen proactief gevraagd naar het gebruik van risicovolle medicatie en het medicatieschema. Dankzij de gezamenlijke inzet van zorgverstrekkers in de eerste lijn, AZ Sint-Vincentius Deinze, de betrokken lokale besturen, … etc. slaagden we in onze opzet en zien we een positieve toenemende trend in het gebruik van het medicatieschema.

De actieve sensibiliseringscampagne “Eerstelijnszone Schelde en Leie zit op schema” werd in 2023 afgesloten, maar we blijven het belangrijk vinden om met alle belanghebbenden verder in te zetten op het gebruik van een gevalideerd medicatieschema. De introductie van de ‘gele doos’, een herkenbare gele bewaardoos voor belangrijke persoons-, contact-, en medische gegevens (medicatieschema) die thuis bewaard wordt in de koelkastdeur, stimuleert dit alvast verder. ELZ Schelde en Leie is overtuigd van de gezondheidswinst bij de patiënten door een correct gebruik van een dergelijk medicatieschema. Hierdoor kunnen onnodige hospitalisaties vermeden worden en wordt de veiligheid bij behandeling in acute situaties verhoogd. We hopen dat de positieve impact die we mochten ervaren na de campagne zich verder blijft doorzetten.

‘Eerstelijnszone Schelde en Leie zit op schema’ was een initiatief van, voor en door eerstelijnszone Schelde en Leie. De zorgverleners, welzijnswerkers, het ziekenhuis, de lokale besturen en diverse verenigingen uit eerstelijnszone Schelde en Leie ondersteunden dit project en werkten hier actief aan mee. Eerstelijnszone Schelde en Leie omvat Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

Informatie of vragen? https://www.eerstelijnszone.be/elz-schelde-leie-zit-op-schema of info@elzscheldeleie.be

Zit jij op schema?

Promomateriaal

Ontvang je graag campagnemateriaal? Neem dan contact op met coordinator@elzscheldeleie.be.

Bekijk hier de persberichten van Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad.

Samen gaan we voor gezondheidswinst door een beter medicatiegebruik.

Een initiatief van, voor en door eerstelijnszone Schelde-Leie!

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Dr. Johan Matthijs Lana Verstuyf
Voorzitter Zorgraad ELZ Schelde-Leie Coördinator Zorgraad ELZ Schelde-Leie
dr.matthijs.johan@gmail.com coordinator@elzscheldeleie.be