Zit jij op schema?

Project 'ELZ Schelde Leie zit op schema' is van start gegaan!

‘Eerstelijnszone (ELZ) Schelde Leie zit op schema’, een slogan die jullie het komend half jaar regelmatig zullen zien passeren. In de week van 17 januari 2022 startte onze ELZ met dit gekende project rond het gebruik en de kennis van het medicatieschema bij elke burger. We startten in de 5 steden of gemeenten van onze eerstelijnszone tegelijkertijd: Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte. Zitten we op schema? De actie zal 6 maanden lopen en nadien worden geëvalueerd.

Wat is een medicatieschema?

Een medicatieschema is een handig hulpmiddel voor zowel personen die meerdere geneesmiddelen innemen, als hun zorgverleners. Het schema biedt namelijk een overzicht van alle medicatie die de patiënt inneemt, met de juiste gebruiksinstructies. Zo weet de patiënt steeds op welk moment van de dag en hoe hij welke dosis dient in te nemen. Bovendien voorkomt het delen van het schema tussen de verschillende zorgverleners (Huisartsen, apothekers, specialisten, thuisverpleegkundigen…) medische fouten. Studies tonen ook aan dat de therapietrouw van poly-gemediceerde patiënten toeneemt.

Vraag je medicatieschema aan je huisarts of apotheker

Verkeerd geneesmiddelengebruik kan verstrekkende gevolgen hebben. Denk daarbij onder meer aan spoed hospitalisatie wegens onverwachte interacties. Toch ziet de burger nog onvoldoende het nut van een medicatieschema. Dat is jammer, want met goed medicatiegebruik kan veel gezondheidswinst worden gemaakt. Daarom start ELZ Schelde & Leie met dit project om de kennis en het gebruik van het medicatieschema in onze regio te vergroten.

We stellen echter vast dat dit meestal een fiche is, door de patiënt zelf opgesteld. De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze gegevens zijn meestal te laag. Het is dan ook van belang dat burgers bewust worden dat ze voor een correct, gevalideerd medicatieschema terecht kunnen bij hun huisarts en huisapotheker. Bij de nulmeting werd immers duidelijk dat het aantal medicatieschema’s van patiënten slechts in beperkte mate afkomstig waren van een gevalideerde bron.

Samen sterk

Het draagvlak voor deze actie is groot: zorgverstrekkers (apothekers, artsen, verpleegkundigen, tandartsen…), thuiszorgdiensten, ziekenhuis (AZ Sint-Vincentius) en ziekenfondsen, maar ook lokale besturen, verenigingen en tenslotte uiteraard de patiënten, vormen de basis van dit project. We zijn dan ook blij dat velen onze ‘community’ ondersteunen en hopen dat deze actie massaal mee zal worden uitgedragen door onze vele lokale partners.

Graag willen we hierbij een warme oproep doen aan alle zorg- en welzijnspartners in ELZ Schelde-Leie om actief mee de aandacht te vestigen op het belang van juist medicatiegebruik en een correct medicatieschema. Verspreiden jullie onze communicatie mee gedurende de campagne?

Promotiemateriaal

Tijdens deze 6 maanden campagne zal er ook materiaal voorzien worden om voldoende zichtbaar te sensibiliseren. Er zijn (digitale) flyers, posters en beachflags die onze boodschap ondersteunen en door onze partners mee kunnen worden uitgedragen:

Ontvang je graag campagnemateriaal? Neem dan contact op met coordinator@elzscheldeleie.be.

Bekijk hier de persberichten van Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad.

Samen gaan we voor gezondheidswinst door een beter medicatiegebruik.

Een initiatief van, voor en door eerstelijnszone Schelde-Leie!

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Dr. Johan Matthijs Lana Verstuyf
Voorzitter Zorgraad ELZ Schelde-Leie Coördinator Zorgraad ELZ Schelde-Leie
dr.matthijs.johan@gmail.com coordinator@elzscheldeleie.be

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn voor meer info.