We werken met clusteroverschrijdende werkgroepen aan de doelstellingen in onze actieplannen die we ingediend hebben bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Met de projecten werken we aan actuele thema’s in onze zone. We vertrekken vanuit de gegevens van de omgevingsanalyse en stellen steeds de kwetsbare burger en de persoon met een zorg en ondersteuningsnood centraal.

Vanuit de werkgroepen en de projecten is er regelmatig terugkoppeling naar de bestuurders en de leden via de vergaderingen met het bestuursorgaan en de algemene vergaderingen.