Geestelijke Gezondheidszorg

Netwerk Emergo

Netwerk Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen ze om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

 

Project Eerstelijnspsychologische zorg (ELP)

Netwerk Emergo startte het project ELP: eerstelijnspsychologische zorg wordt terugbetaald binnen het werkingsgebied.

De terugbetaling zal gelden voor de volgende doelgroep:
• Volwassenen van 18 jaar tot en met 64 jaar.
• met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik
• die naar deze zorg zijn doorverwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift, ondertekend door de huisarts of de psychiater,
• en de patiënt moet in orde zijn met het ziekenfonds.


Wat is een matig ernstige psychische probleem:
• Het probleem is in tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel, …)
• Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.
• De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).
• De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
• De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd.


Wat is het terugbetalingsaanbod:
• Een reeks van vier sessies, met een nieuw verwijsvoorschrift kan dit uitgebreid worden tot maximum acht sessies per kalenderjaar.
• Het tarief bedraagt 60 EUR voor een eerste intakesessie van 60 minuten, en 45 EUR voor de daaropvolgende sessies van 45 minuten.
• De patiënt betaalt een eigen bijdrage van 11 EUR of 4 EUR bij recht op verhoogde tegemoetkoming.


In deze lijst staan de contactgegevens per eerstelijnszone van de geconventioneerde klinische psychologen en orthopedagogen die dit terugbetalingsaanbod doen.

Netwerk Emergo wenst deze lijst uit te breiden. Hier vind je de oproep voor zelfstandig klinisch psychologen/orthopedagogen voor volwassenen. 

Alle info m.b.t. het ELP project en de andere ambulante dienstverlening van Netwerk Emergo vind je terug via deze link