In januari 2024 telde Vlaanderen 38 OverKop-huizen en tegen het einde van dit jaar zal de teller op 61 staan. Eén van de reeds bestaande huizen vind je in de Lusthovenlaan 10 te Mortsel.
Maar waarom is een OverKop-huis belangrijk? Wie kan er terecht? En wat betekent dit voor ons netwerk?
Arsène Nahirwe is als coördinator van OverKop Mortsel de uitgelezen persoon om ons even wegwijs te maken.

Wie kan er terecht bij OverKop Mortsel?

OverKop Mortsel is er voor alle jongeren tussen de leeftijd van 12 jaar en 25 jaar. Iedereen kan hier terecht om deel te nemen aan de dagelijkse activiteiten. Bij specifieke hulpvragen is OverKop Mortsel wel enkel bevoegd voor jongeren die gedomicilieerd zijn in ELZ ZORA. Dit neemt niet weg dat de opbouwwerkers een warme doorverwijzing doen naar de juiste instanties als jongeren ergens anders gedomicilieerd zijn.

Welke uitdagingen zie je de komende jaren voor het OverKop-huis?

Er zijn meer en meer jongeren die durven aangeven dat het niet goed gaat, en dat is natuurlijk prima. Maar het zal wel een uitdaging worden om al die verschillende hulpvragen op een zo goed mogelijke manier aan te pakken. In huis kunnen de jongeren beroep doen op onze eerstelijnspsycholoog, maar het zal de komende jaren een uitdaging zijn om die verschillende problematieken door te spelen naar de juiste instanties die op hun beurt snel zullen moeten kunnen handelen.

Hoe kan het netwerk van Eerstelijnszone ZORA een rol spelen bij deze uitdagingen?

Door warme doorverwijzingen mogelijk te maken tussen de verschillende partners binnen ELZ ZORA. Het zou nog beter zijn als die welzijnspartners (gericht op 12- tot 25-jarigen) de locatie van OverKop Mortsel als vindplaats zouden gebruiken. Dat zou de drempel voor eventuele doorverwijzingen verkleinen.

Welke meerwaarde kunnen de Huizen van het Kind bieden aan het netwerk van Eerstelijnszone ZORA?

Het OverKop-huis biedt een structureel aanbod voor alle jongeren. Een laagdrempelige plek waar zij zich veilig voelen, en waar de opbouwwerkers hun uiterste best doen om in te spelen op de noden van de jongeren (waar mogelijk natuurlijk). Verder geloven we bij OverKop Mortsel heel hard in eigenaarschap. Jongeren krijgen hier echt de kans om zelf input te geven en eigen activiteiten uit te werken onder begeleiding van de opbouwwerkers.

Heb je nog een belangrijke boodschap of vraag voor de lezers van de nieuwsbrief?

Benieuwd naar onze werking? Spring maar eens binnen tijdens één van onze openingsmomenten!