Sabine, wie ben je en met welke projecten ben je bezig in onze eerstelijnszone?

Mijn naam is Sabine Lambers. Ik woon in Mortsel samen met mijn echtgenoot en drie tienerdochters. Tijdens mijn opleidingen kinesitherapie en gerontologie raakte ik gepassioneerd door bewegen in het kader van een gezonde levensstijl en bewegen in het kader van gezond ouder worden.

Sinds 2019 werk ik in onze eerstelijnszone als coach voor Bewegen op Verwijzing. Mensen die te weinig bewegen en/of teveel zitten, komen bij me op gesprek. We stellen samen een beweegplan op, helemaal op maat van de persoon die meer wil bewegen. We houden daarbij rekening met de doelen die iemand voor ogen heeft en met eventuele barrières die bewegen moeilijk maken voor die persoon. Doel is duurzame veranderingen in de levensstijl bekomen en … plezier beleven aan de actievere levensstijl!

Naast het project Bewegen op Verwijzing ligt ook het project Be-Empowered me nauw aan het hart. In dit project werken we aan actief en gezond ouder worden en staan we stil bij de risicofactoren voor vallen bij thuiswonende ouderen. De eerstelijnszone organiseert groepssessies rond deze risicofactoren. Bewegen, medicatie, een veilige omgeving, gebruik van hulpmiddelen, het belang van calcium en vitamine D en heel wat andere zaken worden besproken in de groepssessies. Deelnemers leren ook kracht- en evenwichtsoefeningen aan die thuis ingeoefend worden. De sessies zijn erg interactief, iedereen krijgt de kans om zijn of haar persoonlijke ervaring en expertise te delen.

Wat zou je met deze projecten nog willen bereiken?

Via de individuele sessies van Bewegen op Verwijzing en via het groepsprogramma van BE-Empowered hoop ik alle mensen van onze eerstelijnszone te bereiken die wat meer willen bewegen en hierbij graag coaching wensen. Bewegen is niet hetzelfde dan sporten! En, bewegen hou je best vol wanneer je iets gevonden hebt dat je graag doet. Bij het uitzoeken wat dat dan voor iemand specifiek kan zijn en hoe dat in iemands dag- en weekprogramma past, daarbij wil ik graag helpen.

Wat inspireert je?

Inspiratie en motivatie om te blijven inzetten op een actievere levensstijl, vind ik in de vele getuigenissen van deelnemers aan deze projecten die reeds stappen naar een actiever leven gezet hebben. Beweging geeft hen een goed gevoel, maakt dat ze zich beter in hun vel voelen, minder onzeker zijn, meer sociaal contact hebben en in het algemeen meer geneigd zijn gezonder te gaan leven (gezonder eten en drinken, …). Die voldoening wens ik iedereen toe en daarom hoop ik nog heel veel mensen te mogen coachen naar die actievere levensstijl toe. Ook, of zelfs zéker, wanneer iemands situatie bewegen echt wel moeilijk maakt (denk chronische pijn, psychische kwetsbaarheid, …) en we dus wat moeten zoeken naar wat wel kan.

Welke uitdagingen vind jij dat onze eerstelijnszone nog heeft rond de implementatie van de projecten over valpreventie en bewegen?

Onze eerstelijnszone neemt deel aan het pilootproject Be-Empowered over valpreventie, en geeft dus thuiswonende 65-plussers ruim de kans om via een groepsprogramma aan valpreventie te werken. Ook voor zorgverleners is er een aanbod rond valpreventie. Bij het implementeren zal het een uitdaging zijn om het groepsprogramma voor ouderen bekend te maken in alle gemeentes van ELZ ZORA en dus iedereen met interesse te bereiken en natuurlijk het programma regelmatig opnieuw te organiseren.

Ook voor Bewegen op Verwijzing levert onze eerstelijnszone al vele jaren inspanningen. De zone blijft Bewegen op Verwijzing onder de aandacht brengen, zowel bij de potentiële deelnemers als bij de zorgverleners die kunnen doorverwijzen. Sinds dit jaar kunnen naast de arts ook andere zorgverleners doorverwijzen: verpleegkundige, maatschappelijk werker, kinesitherapeut, apotheker, diëtist, vroedvrouw, psycholoog, podoloog, ergotherapeut. Het informeren van al deze nieuwe doorverwijzers, is zeker nog een uitdaging voor de eerstelijnszone en coaches.

Zijn er nog tips die je aan onze lezers wil meegeven rond valpreventie of bewegen?

Zeker! Wat beweging betreft, kies iets wat je graag doet en maak vervolgens een plan. Wat wil je doen? Met wie? Wanneer? Wees niet té ambitieus, maar zet stap voor stap en kies haalbare doelen. En, weet, elke stap telt. Wanneer je een halte vroeger afstapt van de bus, een blokje extra rondwandelt, nog even een brief gaat bussen en niet wacht tot je er toch passeert, de auto laat staan en de fiets neemt, de trap in plaats van de lift; dan ben je goed bezig en mag je dat best ook tegen jezelf zeggen. Geef jezelf dat welverdiende complimentje!

Geraak je moeilijk uit de startblokken of houdt (val)angst je tegen? Laat je doorverwijzen naar een bewegen op verwijzing-coach. Voor meer info, surf naar www.bewegenopverwijzing.be