In het kader van de RIZIV-conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ zijn we op zoek naar vindplaatsen binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht*!

Heeft jouw organisatie zin om een verschil te maken en een aanbod te doen op vlak van geestelijke gezondheidszorg? Wil je ervoor zorgen dat ook jouw doelgroep makkelijker de weg vindt naar psychologische hulp? Heb je mogelijks op vaste momenten een ruimte vrij? Wil je meewerken aan een grote hervorming in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg? Stel je dan kandidaat als ‘vindplaats’!

Wat houdt dit concreet in?

Vindplaatsen zijn laagdrempelige en toegankelijke plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden. Ze spelen een cruciale rol in de tijdige toeleiding naar gepaste hulp. Het zijn natuurlijke en niet-stigmatiserende plaatsen, waar de populatie regelmatig aanwezig is voor een ander doeleinde dan psychische gezondheid (bijvoorbeeld een buurthuis, huisartsenpraktijk, jeugdhuis, lokaal dienstencentrum, ...).

Jouw organisatie kan ervoor kiezen om één (of meerdere) geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen, een aantal uur per week (bij voorkeur gratis) gebruik te laten maken van een gespreksruimte/lokaal om cliënten te ontmoeten (individueel of in groepssessies).

Wil jouw organisatie zich graag kandidaat stellen als vindplaats?

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze oproep? Dan kan je terecht bij Annelies Dezaeytijd, lokaal coördinator conventie psychologische functies in de eerste lijn voor ELZ Scheldekracht. Contacteer haar via annelies.dezaeytijd@psy-ovl.be of via 0490 66 42 16.