Als eerstelijnszone willen we actoren met elkaar verbinden, want hoe groter de achterban wordt, hoe meer slagkracht, hoe beter de collegiale samenwerking en hoe beter de uitkomst voor de patiënten zelf.

Zoek zorgverleners in jouw zone

Signalen worden ter harte genomen binnen ELZ Scheldekracht

Wat loop goed, wat loopt minder goed, ... binnen de zone? 

Heb je een idee? 

Signaleer het ons!

 

Megaphone