Zes laatstejaarsstudenten Verpleegkunde van de Arteveldehogeschool werken momenteel aan een bachelorproef rond kennisdeling en -borging op de eerste lijn. In het kader van hun bachelorproef hebben ze een korte vragenlijst opgesteld om een beter zicht te krijgen op dit onderwerp in de praktijk.

Graag verspreiden ze deze zo breed mogelijk onder zorg- en welzijnsprofessionals in de eerste lijn.

Help je de studenten bij hun onderzoek door de vragenlijst in te vullen voor 19 februari?

De vragenlijst en meer info vind je hier: https://forms.gle/mepbKtDrWWWi5zmH8