ELZ Leuven vzw beschouwt een klacht steeds als een kans om haar dienstverlening te verbeteren.

Wat is een klacht?

Een klacht is een formele uiting van ontevredenheid over de eigen diensten van de eerstelijnszone of over onze dienstverlening als netwerkorganisatie.

Een klacht kan niet gaan over de dienstverlening van een lid-organisatie van onze eerstelijnszone.

Een klacht is niet ontvankelijk als

  • de gebeurtenis(sen) of situatie(s) zich meer dan een jaar geleden afspeelden en waarbij geen initiatieven werden genomen door de klager;
  • er een formele beroepsprocedure voorzien is;
  • ELZ Leuven vzw geen betrokken partij is;
  • het een vraag is naar informatie of een bedenking is bij de dagelijkse werking van onze organisatie.

Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht is steeds formeel en moet schriftelijk geuit worden. Een klacht kan niet anoniem geuit worden. De traceerbaarheid van de klacht is belangrijk om ze te kunnen behandelen.

De klacht kan ingediend worden via dit formulier en/of gemaild worden naar info@elzleuven.be.

Binnen de 10 werkdagen krijgt je een bevestiging dat de klacht ontvangen is, hoe je klacht zal behandeld worden en wie ze zal behandelen. De klacht zal binnen een redelijke termijn behandeld worden, afhankelijk van het voorwerp van de klacht.

Je wordt steeds schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst van de behandeling.