De omgevingsanalyse is een synthese van alle beschikbare cijfers voor zorg en welzijn in ELZ Vlaamse Ardennen. Het heeft tot doel heel wat belangrijke data en statistieken op te lijsten, te
onderzoeken welke behoeften er leven, alsook het zorg- en welzijnslandschap in de regio te leren kennen. Dit document biedt inzichten bij het selecteren van volgende projecten aangaande zorg en welzijn en zal ook de basis vormen bij het opstellen van volgend actie- en beleidsplan.

Een omgevingsanalyse is nooit af. Jaarlijks zullen nieuwe en/of andere gegevens opgevraagd worden om zo'n breed mogelijke visie op zorg in de regio te krijgen.

Geïnteresseerd? Bekijk dan onderstaande document.