ELZ Vlaamse Ardennen is werkzaam in het gebied met volgende steden en gemeenten: Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal,

Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem en Zwalm.

kaart eerstelijnszone vlaamse ardennen

Onze missie

De eerstelijnszone streeft ernaar iedere burger met een zorg- of ondersteuningsvraag geïntegreerde zorg aan te bieden.

Met geïntegreerde zorg doelt men op:

  • Het hele continuüm van tussenkomsten gericht vanaf preventie, via genezen en zorg (cure & care) tot en met palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde.
  • De continuïteit van zorg tussen en over de verschillende welzijns- en gezondheidszorg- en lokale bestuursactoren heen.
  • Afgestemde en proactieve zorg, zodat alle betrokkenen zoveel mogelijk in hun kracht staan: de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag als spilfiguur, zijn omgeving en de professionele zorgverstrekker

ELZ Vlaamse Ardennen wil de samenwerking tussen de lokale besturen, de lokale zorg- en welzijnswerkers, de mantelzorgers en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood optimaliseren


Het doel: de kwaliteit van de zorg verhogen door kennis en informatie uit te wisselen en de werking af te stemmen rekeninghoudend met de noden die heersen in de regio.

Onze opdrachten

  • Ondersteunen van lokale eerstelijnszorgaanbieders, zorg- en welzijnsvoorzieningen en beroepsgroepspecifieke verenigingen bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en ondersteuning.
  • Ondersteuning van het Lokaal Sociaal Beleid.
  • De organisatie en het aanbod van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning afstemmen op de zorg- en ondersteuningsvragen in de regio (door het bepalen van prioriteiten vastgesteld op bevolkingsniveau).
  • Meewerken aan de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten en gezondheids- en welzijnsdoelstellingen.

visueel voorbeeld werking van ELZ Vlaamse Ardennen

Werking

ELZ Vlaamse Ardennen moet een wendbare organisatie zijn waar de focus ligt op het inhoudelijke werk. Hierbij wordt er voorgesteld om het bestuursorgaan op te splitsen in een inhoudelijke beleidscel en een meer vzw-gerichte bestuurscel. De bestuurscel bestaat uit een dagelijks bestuur, ondersteund door een financiële cel. Overkoepelend blijft het bestuursorgaan van de vzw bestaan die beide cellen opvolgt. We voldoen enerzijds aan de mandaten opgelegd in de wetgeving en komen anderzijds tegemoet aan de vraag van bestuursleden om inhoudelijk te kunnen werken.


Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een synthese van alle beschikbare cijfers voor zorg en welzijn in ELZ Vlaamse Ardennen. Het heeft tot doel heel wat belangrijke data en statistieken op te lijsten, te onderzoeken welke behoeften er leven, alsook het zorg- en welzijnslandschap in de regio te leren kennen. Dit document biedt inzichten bij het selecteren van volgende projecten aangaande zorg en welzijn en zal ook de basis vormen bij het opstellen van volgend actie- en beleidsplan.

Een omgevingsanalyse is nooit af. Jaarlijks zullen nieuwe en/of andere gegevens opgevraagd worden om zo'n breed mogelijke visie op zorg in de regio te krijgen.

Geïnteresseerd? Bekijk dan onderstaande document.

Privacyverklaring

Meer info over de verwerking van persoonlijke gegevens vindt u in bijlage.