Groepsessie
Logo Victor vzw

Eerstlijnszone Westkust en Polder sloot een samenwerkingsovereenkomst met Victor vzw. Deze vereniging biedt in West-Vlaanderen verschillende ondersteuningsvormen aan voor personen met autisme en hun gezin. De ondersteuning is gericht naar de persoon en zijn netwerk.

Mensen met autisme zijn steeds vaker zichtbaar in andere sectoren: 1G1P, CAW, CKG, CLB, cultuursector, Drughulp, ELZ, GGZ, huisartsen, JAC, jeugdwerk, jongerenwelzijn, justitie, K&G, kinderopvang, mutualiteiten, OCMW, onderwijs, openbaar bestuur, ouderenzorg, paramedisch, psychiatrie, sociaal huis, sportsector, thuiszorgsector, vrijetijdssector, vrijwilligerswerk, economisch circuit, …

Hiertoe ontwikkelde Victor vzw verschillende modules die ze dankzij onze samenwerking kosteloos kunnen aanbieden:

ASSpertise

Medewerkers geven je graag adviezen op jouw vragen over autisme via een telefonische consultlijn (051 544 221 op maandag en donderdag, telkens van 8u30 tot 12u30). Indien nodig kun je het gesprek verder voeren op MS Teams, mail of een gesprek in persoon.

Intervisie - Supervisie - Netwerkoverleg

Victor vzw stelt zijn knowhow ter beschikking als je een casus wil bespreken met een van hun begeleiders. Dit kan 1-op-1 zijn, met een heel team of een netwerkoverleg van verschillende hulpverleners over 1 casus.

Intervisie - Supervisie - Netwerkoverleg vindt plaats bij de aanvragende organisatie of via beeldbellen/telefoon.

Dubbelspoor

Dubbelspoor is een vorm van ondersteuning gericht op de hulpverlener. Door samen op pad te gaan, krijgt je hands-on tips. Hierdoor zul je je meer bekwaam voelen om te werken met mensen met autisme. De verantwoordelijkheid voor het traject, de communicatie met de cliënt en zijn ouders blijft bij de aanvrager. Zo kunnen we het traject bij jou, de hulpverlener laten. Een traject Dubbelspoor kent maximaal 8 sessies op maximaal 6 maanden tijd. Dubbelspoor vindt plaats bij de aanvragende organisatie, aan huis bij de cliënt of in een secundair milieu (mobiel).

Praktijkgerichte vorming

Combinatie van theoretische uitleg en voorbeelden uit de praktijk met concrete tips en adviezen, op maat van de aanvragende organisatie. Praktijkgerichte vorming vindt plaats bij de aanvragende organisatie (mobiel) of bij de dienst (ambulant).

Ervaringsgerichte workshop

Tijdens zo’n workshop word je ondergedompeld in speelse oefeningen, interactieve puzzels en belevingsopdrachten, waarin ervaren en ondervinden centraal staan. Het gaat hierbij bv. om de Escape Room (wordt verwacht in de zomer van 2023), de documentaires Radio Felix en De wereld in mijn hoofd, inleefopdrachten voor jeugdbewegingen enz. In de nabespreking wordt de link naar autisme gelegd en krijg je tips voor eeb autismevriendelijke aanpak.

De Ervaringsgerichte workshop vindt plaats bij de aanvragende organisatie (mobiel) of bij de dienst (ambulant).

Autitheek

Het documentatiecentrum van vzw Victor is nu ook toegankelijk voor ouders, personen met autisme, studenten, hulpverleners, kortom: iedereen die interesse heeft in autisme en autismegerelateerde thema’s. Naast boeken is er ook materiaal dat je kan bekijken of ontlenen. De Autitheek is geopend op woensdag (15u00-18u00), vrijdag (11u30-14u30) en elke eerste zaterdag van de maand (9u00-12u00).

Meer info: https://www.vzwvictor.be/aanbod/extern

Vragen zijn welkom via Expertisedeling@vzwvictor.be.