Steeds meer burgers vinden de weg naar hun digitaal patiëntendossier in het ziekenhuis, via MyNexuz. Ze raadplegen hun dossier, lezen verslagen en onderzoeksresultaten, en maken online afspraken.
Natuurlijk zijn er ook mensen die worstelen met het gebruik van apps en het online aanmelden. Voor hen start AZ Sint-Blasius vanaf 13 juli opnieuw met vrijwilligers/digibuddies aan het onthaal. Zij zetten patiënten op weg bij hun eerste aanmelding in MyNexuz of met het installeren van itsme op hun smartphone.

Wanneer? Elke dinsdag- en donderdagochtend van 9.30u tot 12.00u. Patiënten hoeven geen afspraak te maken.
Voor wie? Iedereen die graag ondersteuning krijgt bij het online aanmelden in het patiëntendossier

Waar? Nabij onthaal, tegenover dienst opnameplanning (route 1) in Dendermonde

Ken je mensen die hulp wensen om MyNexuz te leren gebruiken? Dan kan je hen naar de vrijwilligers verwijzen.

Klik hier voor meer info