Vergadertafel

Beste partner

Graag delen we onderstaande mail van Nowe met u. Zij organiseren een adviesraad rond eerstelijnspsychologische zorg in onze regio, wat wij als eerstelijnszone graag ondersteunen.

We hopen jullie te mogen verwelkomen op de adviesraad op maandag 13 november 2023 om 11u30 tot 14.00 uur. Deze gaat door in zaal Zegerus, CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide

Inschrijven kan hier.

De conventie voor psychologische zorg in de eerste lijn is actief in onze regio en heeft met succes kwetsbare doelgroepen kunnen bereiken, waarbij cliënten gebruik kunnen maken van terugbetalingstarieven bij de geconventioneerde psychologen en orthopedagogen.

Echter, het is duidelijk geworden dat er situaties zijn waarbij de eerstelijnspsycholoog niet altijd de meest geschikte zorg kan bieden. In sommige gevallen is er ander zorgaanbod beschikbaar in de regio, maar dit is niet altijd even bekend bij zowel zorgverleners als cliënten. Ons doel is om de verschillende zorgopties beter op elkaar af te stemmen, zodat duidelijk wordt wie het meest gebaat is bij eerstelijnspsychologische zorg, wie baat heeft bij tweedelijnszorg, en wanneer opname in overweging moet worden genomen. Daarnaast onderzoeken we wat naast psychologische zorg nog waardevol kan zijn in specifieke behandeltrajecten.

Het is van groot belang dat we elkaars werkwijzen en diensten goed begrijpen en dat we alle beschikbare initiatieven in kaart brengen die een aanvulling kunnen zijn op individuele behandeltrajecten. We willen voorkomen dat we het overzicht verliezen te midden van de vele beschikbare mogelijkheden.

In elke Eerstelijnszone streven we ernaar om de zorg beter op elkaar af te stemmen. We roepen alle partners op die betrokken zijn bij geestelijke gezondheidszorg, inclusief gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde GGZ-partners, evenals toeleiders naar de geestelijke gezondheidszorg zoals huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten, diëtisten en thuiszorgdiensten, om deel te nemen.

Ons uiteindelijke doel is om concrete instrumenten en acties te ontwikkelen vanuit deze adviesraad, zodat cliënten op het juiste moment en bij de juiste zorgverlener terechtkomen. Bovendien willen we de samenwerking tussen al deze diensten en disciplines bevorderen, omdat we geloven dat wederzijds begrip en kennis van elkaars werkzaamheden de geestelijke gezondheidszorg in onze regio aanzienlijk kunnen verbeteren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de zorg naadloos aansluit op de behoeften van onze gemeenschap.

Met vriendelijke groeten,
Aline Destoop

Junior Stafmedewerker

aline.destoop@eerstelijnszonewestkustpolder.be