Kaart ELZ VLAR

Missie en Visie

ELZ Vlaamse Ardennen is werkzaam in het gebied met volgende steden en gemeenten: Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem en Zwalm.

De eerstelijnszone streeft ernaar iedere burger met een zorg- of ondersteuningsvraag geïntegreerde zorg aan te bieden.

Met geïntegreerde zorg doelt men op

 • Het hele continuüm van tussenkomsten gericht vanaf preventie, via genezen en zorg (cure & care) tot en met palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde.
 • De continuïteit van zorg tussen en over de verschillende welzijns- en gezondheidszorg- en lokale bestuursactoren heen.
 • Afgestemde en proactieve zorg, zodat alle betrokkenen zoveel mogelijk in hun kracht staan: de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag als spilfiguur, zijn omgeving en de professionele zorgverstrekker

ELZ Vlaamse Ardennen wil de samenwerking tussen de lokale besturen, de lokale zorg- en welzijnswerkers, de mantelzorgers en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood optimaliseren.

Het doel: de kwaliteit van de zorg verhogen door kennis en informatie uit te wisselen en de werking af te stemmen rekeninghoudend met de noden die heersen in de regio.

Opdrachten

 • Ondersteunen van lokale eerstelijnszorgaanbieders, zorg- en welzijnsvoorzieningen en beroepsgroepspecifieke verenigingen bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en ondersteuning.
 • Ondersteuning van het Lokaal Sociaal Beleid.
 • De organisatie en het aanbod van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning afstemmen op de zorg- en ondersteuningsvragen in de regio (door het bepalen van prioriteiten vastgesteld op bevolkingsniveau).
 • Meewerken aan de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten en gezondheids- en welzijnsdoelstellingen.

Medewerkers

Tess Hitchins

Coördinator

tess@elz-vlar.be

Eline Huysman

Stafmedewerker

eline@elz-vlar.be

Dagelijkse Bestuur

 • Luc Tanghe (Voorzitter)
 • Linda Van den Abeele
 • Dimitri Gaethofs
 • Stefanie Martin
 • Johan Rotsaert

Samenstelling Bestuursorgaan

Cluster Naam Vertegenwoordiging
Luc Tanghe Voorzitter
Cluster lokale besturen Bert Vandepoele Lokaal bestuur Oudenaarde
Vera Haegeman Lokaal bestuur Ronse
Kathleen Hutsebaut Lokaal bestuur Kruisem
Kurt Fonteyne Lokaal bestuur Wortegem-Petegem
Linda Van den Abeele Lokaal bestuur Kluisbergen
Cluster Welzijn Degroote Delphine OCMW's
Gedopt Karolien CAW
Johan Rotsaert Woonzorgcentra
Jorien Raeymaekers DMW ziekenfondsen
Lien Magerman Thuiszorgdiensten
Cluster Gezondheid Dimitri Gaethofs Huisartsenkringen
Stefanie Martin Psychologen
Lien Stockman Thuisverpleegkundigen
Greet Cardon Apothekers
Cluster PZON Isabelle Deruyver Mantelzorgverenigingen
Daan Deschamps Vrijwilligersverenigingen
Cluster Optionele Partners Ghillemijn Bjorn AZ Glorieux Ronse
Van den Haute Mieke VAPH (regionaal)
Fabian Dhont VAPH-voorzieningen (lokaal)

Algemene Vergadering