Sinds 2002 bestaat er een wet op patiëntenrechten. Zo weet je als patiënt wat je kan verwachten en weet de zorgverlener wat van hem verwacht wordt. En legt deze wet de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener.

8 patiëntenrechten

Maar uit onderzoek van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat de meeste Belgen hun rechten als patiënt niet of onvoldoende kennen.
Daarom sommen we ze even op:

 • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Recht op vrije keuze van zorgverlener
 • Recht op informatie over de gezondheidstoestand
 • Recht op het geven van je toestemming op basis van informatie
 • Rechten in verband met het patiëntendossier
 • Recht op bescherming van je privacy
 • Recht op klachtenbemiddeling
 • Recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger

Meer informatie over deze rechten lees je hier.

Campagne ‘Je hebt mekaar meer te vertellen dan je denkt’

Deze 8 rechten gaan hand in hand met Patiënt Empowerment. Dat staat voor het proces dat zorgt voor een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgverstrekker, in wederzijds respect.
Het is belangrijk dat ze oog en oor voor elkaar hebben waardoor dialoog en wederzijds begrip ontstaan.

Vanaf 26 oktober start de campagne ‘Je hebt mekaar meer te vertellen dan je denkt’ van vzw Patiënt Empowerment. We geven enkele concrete voorbeelden waarop deze campagne is gericht:

 • Toont de zorgverstrekker dat hij/zij actief luistert?
 • Sterkt de zorgverstrekker de zorgvrager om mee te beslissen?
 • Hoe raakt de zorgverstrekker het lichaam van de zorgvrager aan?
 • Hoe komt een zorgverstrekker een patiëntenkamer binnen en hoe wordt de zorgvrager aangesproken?
 • Hoe wordt de patiënt voorbereid op een chirurgische ingreep?

Meer informatie over de campagne lees je hier.