Via preventie proberen we om mensen langer te laten leven én om hun levenskwaliteit te behouden en te verhogen. Vlaanderen voert daarvoor een preventief gezondheidsbeleid met verschillende prioriteiten en uiteenlopende beleidsinstrumenten. Ook belangrijk is dat initiatieven voor preventie niet alleen binnen de gezondheidszorg genomen moeten worden, maar ook daarbuiten. En dat die initiatieven wetenschappelijk onderbouwd zijn. We beschikken daarvoor over gevalideerde preventiemethodieken, die doorgaans ontwikkeld zijn door partnerorganisaties van de Vlaamse overheid zoals het Logo uit jouw regio.

Preventie in eerstelijnszone Panacea

Zelf een goed idee?

Zin om je schouders onder een preventieve actie of project te zetten? Of ben je op zoek naar campagnemateriaal voor je wachtruimte of je patiënten- en cliëntencontact? Contacteer het Logo uit jouw regio of de coördinator van jouw eerstelijnszone.