De Preventiebarometer

De preventiebarometer is een onderzoek bij 4000 volwassen Vlamingen. Dit onderzoek wordt gevoerd in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

De Preventiebarometer onderzoekt

 • wat mensen weten over en willen doen aan hun levensstijl. Levensstijl gaat over verschillende gedragingen die gerelateerd zijn aan gezondheid zoals voedingsgewoonten, alcoholgebruik, deelname aan bevolkingsonderzoeken naar kanker...
 • welke omgevingsfactoren gezonde keuzes bemoeilijken of bevorderen.
 • de attitude van mensen tegenover het preventie- en gezondheidsbevorderingsbeleid

Opvallende resultaten

Over alcohol:

 • 8 op de 10 Vlamingen geeft aan in het laatste jaar alcohol te hebben gedronken, waarbij mannen een uitgesproken risicoprofiel hebben dan vrouwen. Mannen drinken meer dagelijks alcohol dan vrouwen (8,4% tegenover 4,7%) en vertonen ook een riskant alcoholverbruik (= meer dan 10 glazen per week).
 • Personen die riskant alcohol gebruiken, hebben vaak de intentie om hun alcoholgebruik te minderen. 43,8% heeft in de afgelopen 12 maanden geprobeerd om minder alcohol te drinken en 49,1% wil in de volgende 12 maanden minder alcohol drinken. De meesten geven echter aan te denken dat ze er (wellicht) niet in zullen slagen om te minderen.
 • Bijna 1 op de 3 alcoholgebruikers (30,3%) gelooft het hardnekkige misverstand dat 1 glas rode wijn per dag drinken gezond is. 27,7% weet dat dat niet waar is, 42% weet het niet.

Over tabak:

 • In 2022 rookt ongeveer 1 op de 7 personen van 18 jaar en ouder (9,0% dagelijks en 5,1% occasioneel), 23,7% heeft dagelijks gerookt in het verleden en 62,1% heeft nooit gerookt. Mannen zijn vaker huidige rokers dan vrouwen (15,6% versus 12,6%).
 • Bij wie dagelijks rookt, heeft 27,6% in de afgelopen 12 maanden geprobeerd om te stoppen met roken. 42,9% wil stoppen met roken in de komende 12 maanden.
 • De grootste belemmeringen om te stoppen met roken bij de dagelijkse rokers blijken lichamelijke verslaving en eerdere stoppogingen die te moeilijk waren (beiden 33,0%), gevolgd door de angst om gewicht aan te komen (20,8%) en om zich slechter te voelen (16,6%) en te dure rookstophulpmiddelen (13,4%).

Over cannabis:

 • Uit de resultaten blijkt dat 2,3% van de Vlaamse bevolking tussen 18 en 64 jaar minstens maandelijkse cannabis gebruikt.
 • Bij de personen van 18 tot 64 jaar die minstens maandelijks cannabis gebruiken, heeft 25,3% geprobeerd in de afgelopen 12 maanden om te stoppen met cannabis en 23,9% van hen heeft de intentie om te stoppen in de komende 12 maanden.
 • In de algemene bevolking van 18 tot 64 jaar heeft 77,8% kennis van de verslavende werking van cannabis en weet 69,9% dat cannabis een negatief effect heeft op concentratie. Slechts 37% weet dat er in België volgens de wet geen cannabis mag gebruikt worden.

(Bron: https://www.zorg-en-gezondheid.be/allereerste-resultaten-van-de-prevent… )

In de loop van 2023 volgen nog bijkomende rapporten van de Preventiebarometer over voeding, beweging, sedentair gedrag en mentale en seksuele gezondheid.

Bijsturen preventief gezondheidsbeleid

De Vlaamse Overheid zet de resultaten om in rapporten. Er zal ook in overleg gegaan worden met de stakeholders en hun partnerorganisaties, om het bereik en de impact van preventieve acties te verbeteren, waarbij er meer op maat van de verschillende doelgroepen kan gewerkt worden. Zo sturen ze het preventief gezondheidsbeleid bij.

Een gezond leven voor iedereen is ook onze missie. Dit doen we op vlak van preventie op verschillende manieren:

 • We zetten de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en dikkedarmkanker in de kijker en ondersteunen acties of activiteiten van onze eerstelijnspartner uit onze zone
 • We informeren over Bewegen op Verwijzing.
 • We delen campagnes rond mentaal welzijn en nemen deel aan de 10daagse van de geestelijke gezondheid
 • ...