Voormiddag: Formele en informele zorg in de buurt

Afgelopen dinsdag, 26 september, vond de vorming rond Formele en informele zorg in de Buurt plaats. Met een relatief kleine groep werd dit een zeer interactief gebeuren dat in goede banen werd geleid door Sam Pless van UCLL. Tijdens de voormiddag kregen we theorie die gelinkt werd aan de verhalen die gebracht werden via enerzijds de "DOEGIDS" en anderzijds "Samenwerken rond zorgzame buurten". Beide publicaties vind je hier terug:

Namiddag: Uitwisselingsmoment samenwerken in de buurt

Voortbouwend op het belang van het verbinden van Formele en informele zorg stelden tijdens de namiddag 12 zorg- en welzijnsactoren hun organisatie, werking en bereikbaarheid voor aan een dertigtal mensen. Op deze manier hopen dat we elkaar wat beter hebben leren kennen, mekaar beter kunnen bereiken en op een mooie manier verbinding met elkaar kunnen maken, in en rond de burger in de buurt. De presentatie van deze middag vind je hier terug:

Overzicht voorgestelde diensten

In onderstaande pdf vind je de gebundelde gegevens van alle sprekers tijdens het uitwisselingsmoment:

Zoals reeds aangehaald is het de bedoeling om een dergelijk uitwisselingsmoment te herhalen in onze 5 andere gemeenten. Ben je als organisatie of zelfstandige geïnteresseerd om hieraan te participeren? Geef gerust een seintje via info@elzdender.be.