Geneesmiddelen nemen is complex, vooral als je er meerdere moet nemen: eentje ’s morgens, eentje na het avondeten, een ander 1 x per week op maandag voor het ontbijt… In onze eerstelijnszone gaat veel aandacht naar het ondersteunen van juist geneesmiddelengebruik. Dat is ook nodig, want er is nog veel ruimte voor verbetering en zo werken we samen aan een beter resultaat van de behandeling.

Maandag 29 januari werd aan een 60-tal zeer geïnteresseerde bezoekers van het dorpsrestaurant in Berlare toegelicht hoe een medicatieschema een nuttige hulp is bij het juiste gebruik van geneesmiddelen: vooral van belang is om jouw medicatieschema telkens aan elke zorgverlener te tonen: aan de huisarts, aan de apotheker, aan de thuisverpleegkundige, aan wie je geneesmiddelen klaar zet, …

Zo kent iedereen om je heen dezelfde instructies voor jouw medicatiegebruik.

Om het gebruik van het medicatieschema kracht bij te zetten werken vele partners samen: de eerstelijnszone, de huisartsen, de apothekers, het ziekenhuis, de thuisverpleegkundigen, …. We informeren en sensibiliseren, we spraken een concrete werkwijze af.

Hoe gaat het praktisch?

  1. Als je uit het ziekenhuis komt, dan krijg je een groene enveloppe met een medicatieschema. Die geef je af aan je apotheker of huisarts, afhankelijk van wie je het eerste ziet.
  2. Je apotheker/huisarts overloopt samen met jou welke geneesmiddelen je hoe moet nemen. Hij duidt ook aan welke van je oude geneesmiddelen je niet meer moet nemen. Dan maakt hij een nieuw medicatieschema, print het voor je af en geeft het mee in een medicatiemapje.
  3. Het afgeprinte medicatieschema is jouw houvast om thuis je geneesmiddelen te gebruiken. Je bewaart het thuis in de gele doos in je koelkast. Bij een volgend huisarts-bezoek neem je het mee en leg je het voor aan de huisarts. Die brengt eventuele wijzigingen aan op het papieren medicatieschema en vraagt je dit terug aan de apotheker te bezorgen.
  4. Bij het volgende apotheekbezoek maakt de apotheker opnieuw een nieuw medicatieschema, rekening houdend met de instructies van de huisarts, en print het opnieuw voor je af.
  5. Je neemt het medicatieschema ook mee naar het ziekenhuis als je zou opgenomen worden, je toont het aan je thuisverpleegkundige, … kortom: je toont het aan elke zorgverlener die samen met jou zorgt voor je medicatiegebruik.

Zo heb je steeds een up-to-date medicatieschema en heb je steeds een ‘houvast’ om je geneesmiddelen juist te gebruiken.

Deze actie van onze eerstelijnszone gaat niet ongemerkt voorbij: de toehoorders bevestigden dat ze van hun huisarts/apotheker over deze aanpak reeds hadden gehoord en iemand toonde zelfs enthousiast haar medicatiemapje.

Zelf een infomoment organiseren?

Wil jij in jouw vereniging, jouw organisatie, … ook een kort infomoment hieromtrent voorzien op een van jouw activiteiten (kan op een half uurtje), dan zou je ons heel erg helpen om deze belangrijke boodschap mee te verspreiden en zo dit project te laten slagen.

Geef een seintje via info@elzdender.be of bel naar 052 69 03 28 en wij stemmen verder met jou af.

Heb je deze ruimte niet, maar wil je wel mee het materiaal verspreiden, klik dan zeker hier voor een overzicht van al het materiaal (om bv. op te nemen in je ledenblad, nieuwsbrief voor medewerkers, …).