Gemeente Op Schema

Gemeente op Schema is een sensibiliseringscampagne gericht naar burgers uit Berlare en Hamme die dagelijks vaste medicatie nemen en moeite hebben om het juiste geneesmiddel op het juiste moment te nemen of het overzicht wel eens verliezen.

Tijdens deze campagne zetten we het bestaan en gebruik van het medicatieschema centraal:

  • om tegemoet te komen aan deze moeilijkheden die burgers ondervinden
  • dat er voor zorgt dat zorgverleners (huisarts, spoedarts, specialist, thuisverpleegkundige,...) ook beter op de hoogte zijn van de medicatie die burgers nemen
  • en hierdoor ook veiliger en effectiever behandeld kunnen worden

Deze sensibiliseringscampagne gaat van start met twee kick-off momenten in Berlare en Hamme:

Wanneer?

  • 11 december in Berlare (13u30-15u30) (WZC Ter Meere zaal Zomertaing - Baron Thibbautstraat 29 Overmere)
  • 13 december in Hamme (19u-21u) (Hospitaalsite - De Wuiten, Hospitaalstraat 20)

Voor wie?

  • Zorgverstrekkers (huisarts, apotheker, verpleegkundige, tandartsen,…)
  • Welzijnsactoren (diensten gezinszorg, OCMW, CAW, mutualiteiten, woonzorgcentra, lokale dienstencentra,...)
  • Het middenveld en socio-culture organisaties(senioren/welzijnsraad, verenigingen zoals bv. Femma, OKRA, Samana, KWB, …, buurtverenigingen of -comités, …)

Bekijk hieronder de volledige uitnodiging en schrijf je in via deze link.