Op 28 november organiseerden we op vraag van het Overlegplatform dementie (OPD) Dender samen met het Expertisecentrum Dementie Meander een netwerkmoment over complexe emotionele behoeften bij dementie.

Personen met dementie hebben soms ook nog andere psychische of psychiatrische aandoeningen wat de zorg voor hen niet altijd makkelijk maakt. Hoe gaan we daarmee om en waar kunnen we hiervoor terecht, waren de vragen vanuit het OPD. Een dertigtal geïnteresseerden vanuit diverse organisaties zoals woonzorgcentra, mutualiteiten, thuiszorg, het ziekenhuis, psychiatrische centra, lokaal dienstencentrum,... namen deel.

In het eerste deel gaf Katrin Gillis van Odisee hogeschool enkele inzichten mee uit onderzoek. Ze had het over hoeveel bewoners in woonzorgcentra een psychiatrische diagnose hebben en bijgevolg een verhoogde kwetsbaarheid, wat hun zorgnoden zoal zijn en wat nodig is voor zorgverleners om op een zo goed en veilig mogelijk manier hierin te voorzien. Steeds meer mensen in woonzorgcentra kampen immers met psychische problemen.

In het tweede deel werd er door AZ Sint-Blasius, psychiatrisch centrum Ariadne en psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptiste info gegeven over wat ze doen, voor wie en op welke manier. Meer info over de werking van AZ Sint-Blasius, Sint-jan Baptist en Ariadne zijn terug te vinden in onderstaande presentaties.