De vaccinatiecampagne najaar 2023 draait op volle toeren. Waar de vaccinatiecampagne tegen Covid stilaan naar z’n einde loopt, zijn de vaccinaties tegen griep nu volop aan de gang. Beide vaccinaties gebeuren nu via het reguliere circuit: bij de huisarts, apotheker of thuisverpleging.

We roepen onze burgers dan ook op om contact op te nemen met hun huisarts of met een apotheker die vaccineert.

Alle beschikbare info werd verzameld in een handig overzicht op onze website.

Wil je als partner nog een laatste tandje bijzetten, dan kan je voor heel wat materiaal op maat terecht op de website van Logo Dender: voorbeeldbrieven voor woonzorgcentra, assistentiewoningen, PVT, VAPH, lokale besturen, zorgverleners, … maar ook specifiek materiaal voor zwangere vrouwen, voor in wachtzalen, …

Stand van zaken binnen onze Eerstelijnszone

 • Algemeen gezien volgt onze Eerstelijnszone ongeveer het Vlaamse gemiddelde.
  • Bij de meest kwetsbare leeftijdsgroep van 65-plussers halen we binnen onze Eerstelijnszone een vaccinatiegraad van 62,0%, waar het Vlaamse gemiddelde op 62,3% ligt en het Oostvlaamse gemiddelde op 62,6%.
  • In de leeftijdsgroep van 18-64 jaar scoort onze Eerstelijnszone iets beter dan het Vlaamse gemiddelde met 14,4% t.o.v. 12,9% in Vlaanderen en 13,3% in Oost-Vlaanderen.
 • Kijken we op niveau van onze gemeenten, dan valt vooral op, in vergelijking met voorgaande Covid-vaccinatiecampagnes, dat Zele het heel goed doet bij de 65-plussers. Dendermonde en Lebbeke doen het iets minder goed dan het gemiddelde binnen onze Eerstelijnszone en in Vlaanderen algemeen.

18 - 64 jaar

65+

Vlaanderen

12,92%

62,28%

Oost-Vlaanderen

13,32%

62,63%

ELZ Dender

14,43%

62,01%

Dendermonde

14,58%

59,53%

Lebbeke

15,57%

60,37%

Berlare

13,58%

62,60%

Hamme

14,72%

63,58%

Buggenhout

17,34%

64,06%

Zele

11,31%

65,60%

 • De meest geregistreerde vaccinaties gebeuren door huisartsen, nl. 18.575 vaccinaties tot 12/11.
 • Apothekers zijn verantwoordelijk voor 7.058 eigen vaccinaties. Daarnaast hebben zij ook meer dan 7.000 vaccins bereid voor huisartsen en verpleegkundigen.
 • In onze woonzorgcentra werden reeds 2.499 vaccinaties geregistreerd. Bij het bevragen van onze woonzorgcentra merken we dat de vaccinatiebereidheid bij de bewoners gelukkig heel hoog ligt (gemiddeld meer dan 93%). Bij het zorgpersoneel ligt dit dan weer veel lager (gemiddeld rond de 40%, waarbij dit cijfers hoger ligt bij het zorgpersoneel in de directe zorg en lager bij de indirecte, zoals bv. keukenmedewerkers)
 • Huisartsen konden ook een beroep doen op een verpleegkundige om de vaccinatie te doen bij een patiënt. Wij beschikken over geen cijfergegevens om dit aandeel te duiden.

Optimale inzet van beschikbare stock binnen onze Eerstelijnszone

Aangezien de Covid-vaccinatiecampagne naar z’n einde loopt is het belangrijk dat nu eerst de beschikbare stock in onze Eerstelijnszone wordt opgebruikt, vooraleer nog nieuwe vials te bestellen.

Op basis van een bevraging onder de apothekers binnen onze Eerstelijnszone willen we vaccinatoren die nog vaccins nodig hebben, daarom verwijzen naar volgende apotheken die nog vials in voorraad zouden hebben:

 • Apotheek Van Hecke – Zele
 • Apotheek Lozie – Zele
 • Apotheek Opstal – Buggenhout
 • Apotheek Dalemans - Buggenhout
 • Brielfarma – Dendermonde
 • Apotheek Duopharm – Lebbeke
 • Apotheek D'hondt - Hamme

Kernteam vaccinatie

We komen regelmatig samen met een kernteam om de vaccinatiestrategie binnen onze Eerstelijnszone Dender te coördineren.

Het gaat om de volgende personen:

 • De aanspreekpunten voor de huisartsen zijn Dr. Bart De Letter en Wim Thierens, coördinator huisartsenkring Vehamed – Kroonveldlaan 40 D te 9200 Dendermonde – 052 20 09 90 – secretariaat@vehamed.be
 • Aanspreekpunt voor apothekers is Marleen Haems, directeur KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild) en lid van de zorgraad van Eerstelijnszone Dender - 09 235 76 28 - Marleen.haems@kovag.be
 • Het aanspreekpunt voor verpleegkundigen is Paul Van Marcke, ondervoorzitter VBZV - info@thuisverplegingdendermonde.be
 • Het aanspreekpunt m.b.t. communicatie(materiaal) is Silke Van Den Borre, medewerker Logo Dender – silke.vandenborre@logodender.be
 • Vaccinatie-coördinator ELZ Dender: Reinout Remmery – reinout.remmery@elzdender.be
 • Annelies Merckx sluit mee aan bij dit kernteam als voorzitter van onze Eerstelijnszone en vertegenwoordiger van de lokale besturen

Signaleren

Iedereen die problemen op het terrein opmerkt, vragen we ons dit te signaleren zodat we hiermee aan de slag kunnen.