Waarom vaccineren dit najaar?

 • Vaccinatie tegen zowel COVID-19 als griep hebben als voornaamste doel om kwetsbare personen te beschermen tegen zware ziekte met ziekenhuisopname of overlijden.
 • Naast individuele bescherming zorgt vaccinatie er ook voor dat minder mensen een beroep moeten doen op hun arts of ziekenhuis. Hierdoor hebben zorgverleners, die het altijd druk hebben in het najaar, nog voldoende tijd om zorg te dragen voor mensen met andere zorgnoden.
 • De beschikbare COVID-19-vaccins hebben al bewezen uitstekend bescherming te bieden tegen zo’n zwaar ziekteverloop. Die bescherming neemt echter na een paar maanden af. Vandaar beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan dat kwetsbare personen zich in het najaar opnieuw laten vaccineren tegen COVID-19.

Wie behoort tot de doelgroep voor deze herfstcampagne 2023 ?

Voor de herfststrategie tegen COVID-19 volgt Vlaanderen het advies van de Hoge Gezondheidsraad nauw op.

De Hoge Gezondheidsraad definieert onderstaande doelgroepen als prioritair:

Voor volwassenen (groep 1, 2 en 3):

Groep 1: mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden):

 • Personen van 65 jaar en ouder.
  • Berlare: 3.390
  • Buggenhout: 3.258
  • Dendermonde: 10.182
  • Hamme: 5.140
  • Lebbeke: 3.994
  • Zele: 4.232
  • Totaal: 30.196
 • Personen die in een instelling voor langdurige zorg (ILZ) of verpleeghuis wonen.
  • In onze Eerstelijnszone gaat dit dan bv. over de 18 erkende woonzorgcentra, goed voor ongeveer 1.800 bedden.
 • Zwangere vrouwen in elk stadium van de zwangerschap.
 • Personen met een body mass index (BMI) >= 40 kg/m2.
 • Personen van 18 jaar of ouder met ten minste één comorbiditeit (pulmonale, hepatische, renale, metabole, cardiale, neurologische oorsprong (zoals bv. personen met dementie), ernstige psychische aandoeningen, ernstige verstandelijke beperkingen, en bepaalde zeldzame ziekten).
 • Personen van 18 jaar of ouder met immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling (bijvoorbeeld orgaan- of stamceltransplantatie, immunomodulerende medicijnen, kankerbehandeling, primaire immuundeficiëntie, nierdialyse, infectie met HIV).

Groep 2:

 • Alle “personen werkzaam in de gezondheidszorg”, in- en buiten zorginstellingen (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie). Onder personen werkzaam in de gezondheidszorg worden volgende doelgroepen verstaan:
  • Gezondheidsprofessionals:
   • Artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, apothekers, paramedici
   • Verpleegkundigen, verloskundigen, verzorgers, klinisch psychologen, paramedici, technici en assistenten
  • Andere werknemers (niet behorend tot de gezondheidszorg) in verzorgingstehuizen, waaronder vrijwilligers, stagiairs en studenten
  • Andere werknemers in ziekenhuizen: niet-artsen in loondienst, administratieve en andere medewerkers
  • Mantelzorgers

Groep 3:

 • Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen als ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten

Voor kinderen en adolescenten tot 18 jaar:

 • Kinderen die immuungecompromitteerd zijn als gevolg van immunosuppresieve behandeling, primaire immuundeficiënties (PID), ernstige chronische ziekten (bv. longaandoeningen) of bepaalde zeldzame aandoeningen (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen).
 • Kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar met immunosuppressie of met ernstige chronische aandoeningen kunnen door hun pediater gevaccineerd worden. Gezonde kinderen van deze leeftijd kunnen op vraag en met toestemming gevaccineerd worden in een pediatrisch referentiecentrum.

Voor de volledigheid geven we ook de doelgroep mee voor griepvaccinatie:

 • Groep 1: personen met risico op complicaties, d.w.z:
  • Alle 65 +
  • Alle personen vanaf 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
  • Elke patiënt van 18 jaar of ouder met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
  • Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2
  • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.
 • Groep 2: Alle personen werkzaam in de gezondheidssector (binnen en buiten zorgsinstellingen)
 • Groep 3: Personen die onder hetzelfde dak wonen (cocoonvaccinatiestrategie) als:
  • De risicopersonen (Personen uit groep 1)
  • Kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap

Start herfststrategie

 • Aanbeveling HGR: gelijktijdige toediening COVID-19 en griep vaccin in oktober 2023
  • Griep- en COVID-vaccinatie kunnen gelijktijdig toegediend worden. Dat moet nog altijd gebeuren met twee aparte vaccins, waarbij een vaccin per arm kan worden toegediend.
start strat
 • Gelijktijdigheid: Slechts 2 weken overlap tussen aanbeveling griep – covid (16/10-31/10)
 • Tijdigheid: De verwachte piek COVID-19 situeert zich tussen 1 en 30/11 ==> Dit betekent dat vaccinatie vóór deze periode noodzakelijk is.
 • Beschikbaarheid: Influenzavaccin wordt pas verwacht tegen half oktober. Het nieuwe COVID-vaccin van Pfizer, gebaseerd op de XBB-variant, is reeds beschikbaar en kan besteld worden vanaf 4 september.
 • Meest kwetsbare groepen (WZC + kwetsbaren op individuele vraag)
  • Tijdigheid primeert
  • Start COVID-vaccinatie ten laatste 15 september 2023 voor deze groepen
  • Geen simultane toediening griep-COVID
  • Indien wetenschappelijk/medisch wenselijk: opnieuw vaccineren met nieuwste vaccin na 3 maanden mogelijk
 • Overige aanbevolen doelgroepen:
  • De overige prioritaire doelgroepen kunnen aansluitend gevaccineerd worden eind september. Covid-vaccinatie gebeurt best voor eind oktober.
  • Keuze voor gelijktijdige toediening ligt bij burger/vaccinator
  • Als geopteerd wordt om beide vaccins niet gelijktijdig toe te dienen, wordt idealiter eerst gevaccineerd tegen covid. We verwachten dat coronabesmettingen sneller de ronde zullen doen dan griepbesmettingen
 • Rest van de bevolking:
  • Vaccinatie mogelijk op individuele vraag

Waar plaatst men de VAPH-voorzieningen in deze tabel?

 • Bewoners van VAPH instellingen zullen ook gevaccineerd kunnen worden, gezien zij in een instelling verblijven voor langdurige zorg.
 • Gezien de minder oude leeftijd van de residenten van de VAPH instellingen, zouden we de boodschap willen meegeven dat de tijdigheid hier minder primeert.

Met welk vaccin zal gevaccineerd worden?

 • Eind augustus heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap haar goedkeuring gegeven voor het nieuwe, aangepaste vaccin Comirnaty XBB 1.5 van Pfizer/BioNTech. Het zijn monovalente vaccins gebaseerd op de ‘XBB’ variant van het coronavirus. Een dag later zette ook de Europese Commissie het licht op groen voor de implementatie ervan in Europa.
 • Dankzij die goedkeuringen, zijn deze aangepaste vaccins nu beschikbaar. We zullen dus enkel de aangepaste XBB-vaccins gebruiken voor de covidvaccinatie.
 • Deze kunnen vanaf 4 september worden besteld.

Bestellingen plaatsen

 • Woonzorgcentra kunnen vanaf 4 september 2023 covid-vaccins bestellen (griepvaccins in de loop van oktober). Het gaat om vaccins van Pfizer die gebaseerd zijn op de XBB-variant. De bestelmogelijkheden voor covid-vaccins worden afgesloten op 30 september 2023. Andere vaccinatoren kunnen vanaf 11 september 2023 de covid-vaccins bestellen.
 • Wanneer je je aanmeldt op Vaccinnet kom je op een pagina waar je kan klikken op de knop ‘je bestellingen beheren’.
 • Heb je 1 of enkele vaccins nodig, wend je tot een collega die nog over een voorraad beschikt. Het lokale aanspreekpunt (zie verder) voor apothekers kan je hierbij ook helpen.
 • De covid-vaccins zullen steeds per volledige verpakking van 10 flacons besteld moeten worden. Elke flacon bevat 6 dosissen. Dit geldt zowel voor CRA’s als voor apothekers/huisartsen – voor nieuwe vaccin is dit nog niet gekend.
 • Er wordt gewerkt met RTU-vials (Ready-To-Use), wat wil zeggen dat er niet verdund moet worden.
 • De vaccins zijn 10 weken houdbaar (tussen 2°C en 8°C) vanaf het moment van ontdooien, dus in de praktijk zijn de vaccins 2 maanden na levering (afhankelijk van hoe snel na ontdooiing de levering gebeurt) houdbaar. De houdbaarheid van de vaccins is nog steeds 6 uur na het aanprikken van de flacon.
 • Bestelfrequentie per vaccinator is beperkt omwille van transporktkost
  • Dit geldt zowel voor CRA’s in WZC (max.2) als voor apothekers/huisartsen (max. 3)
 • Na bestelling worden vaccins binnen 7 à 10 werkdagen geleverd (organiseren in functie van leveringstermijn !)
 • Probeer zo g​oed mogelijk een inschatting te maken van hoeveel vaccins je nodig zal hebben in de volgende 10 weken. Hou er ook rekening mee dat je voorraad na 10 weken dient opgebruikt te zijn. Ontdooide vaccins vervallen op 2-8°C immers na 10 weken.
 • Voor de woonzorgcentra staan de covid-vaccins momenteel in verhouding tot het aantal griepvaccins dat besteld kan worden, inclusief voor het zorgpersoneel.
 • Voor de bestelling van de vaccins voor het zorgpersoneel maakt u de nodige afspraken met de arbeidsgeneeskundige dienst om te bepalen wie de vaccins zal bestellen voor het zorgpersoneel.

 • De materialen [spuitjes en naalden (low-dead volume)] worden meegeleverd met de vaccins. Omdat deze materialen apart worden vervoerd, is het mogelijk dat de materialen niet op hetzelfde moment worden geleverd dan de vaccins. Zowel de vaccins als de materialen worden binnen 10 werkdagen geleverd.
 • Men stelt vast dat verschillende kanalen worden aangewend bij vragen i.v.m. bestellingen: indien vragen over een bestelling: contacteer vaccinnet@vlaanderen.be per mail
 • Vaccinatiemomenten moeten minstens 11 dagen na het plaatsen van de bestelling worden ingepland: spoedleveringen kunnen niet
 • Bestellingen zijn definitief (men kan bv. grootteorde niet meer aanpassen of annuleren): oproep om extra aandachtig te zijn bij het plaatsen van een bestelling, i.f.v. grootteorde, eigen beschikbaarheid, …

Wat is wettelijk toegestaan na ontvangst van vaccins via Movianto (logistieke partner)?

Movianto
 • Zowel verpleegkundigen, huisartsen als apothekers mogen opgetrokken covidvaccin-spuiten vervoeren, op voorwaarde dat de kwaliteit wordt gegarandeerd, namelijk: schokvrij, onder 25°C en maximum zes uren na optrekken.
 • Opgelet: de covid-vaccins moeten binnen zes uren ‘na optrekken’ toegediend worden en niet 'na vertrek'. Het is daarom aangeraden het verval-uur op de spuit te noteren.
 • Fractionering noodzakelijk in gecontroleerde omgeving ==> m.a.w. als dit bv. voor een WZC niet mogelijk is in eenheden van 10 vials, dan is coördinatie via bv. apotheker die meerdere WZC’s kan combineren, waarschijnlijk efficiënter
 • Ontdooide vaccins vervallen op 2-8°C na 10 weken.
 • Eens uit de koelkast zijn vials 12u bruikbaar bij een temperatuur < 25°C. Die 12u begint te lopen van zodra uit de koelkast. Dus, terug in de koelkast plaatsen helpt niet.
 • Voorbereide spuitjes zijn 6u bruikbaar.

Wie mag vaccins toedienen?

 • Toediening door erkende vaccinatoren
 • Mogelijke vaccinatoren per doelgroep:
Aanbevolen doelgroep

Wat wordt er verwacht van vaccinatoren?

 • Tijdige communicatie naar eigen patiënten, al dan niet met persoonlijk aanschrijven. Onderaan deze pagina vind je een algemene voorbeeldbrief en een voorbeeldbrief voor huisartsen.
 • Aanspreken patiënten in de apotheek of praktijk
 • Aanbieden van vaccin via vaccinatiemoment of doorverwijzen naar collega-vaccinatoren (overzicht per gemeente wordt ter beschikking gesteld van huisartsen, apothekers en verpleegkundigen)
 • Bestellen/toedienen/registratie vaccins
 • Bestellen/toedienen/registratie vaccins via Vaccinnet
 • Momenteel is er nog een onderhandeling lopende met het Vlaams Agentschap Zorg om mogelijk te maken dat vanaf medio september 2023 ook thuisverpleegkundigen zelf de uitgevoerde vaccinaties zullen kunnen registreren rechtstreeks in VaccinNet. Van zodra hierover meer specifieke gegevens beschikbaar zijn zullen deze ook onmiddellijk naar de sector bekend gemaakt worden.

Overzicht bestellen, toedienen en registreren van COVID- en griepvaccins binnen de ouderenzorg

 • Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1
 • Groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen
  Groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen
 • Centra voor dagverzorging
Centra voor dagverzorging

Algemeen advies voor de inwoners van onze eerstelijnszone

 • Twijfelt een burger of hij/zij tot de kwetsbare doelgroep behoort waarvoor vaccinatie wordt aanbevolen, dan kan hij best zijn/haar huisarts, apotheker of verpleegkundige contacteren die hem/haar verder zal informeren.
 • Wens je gevaccineerd te worden door jouw/een huisarts, neem dan contact op met jouw eigen huisarts. Hij/zij zal jou informeren of hij/zij zelf vaccineert en hoe men een moment kan reserveren. Vaccineert deze huisarts niet zelf, dan zal hij/zij jou gericht doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde huisarts/apotheker die dit wel doet (hij/zij zal hiervoor een lijst van lokale vaccinatoren ter beschikking krijgen).
 • Wens je gevaccineerd te worden in de apotheek, dan kan je op deze website zoeken op basis van adres, postcode of woonplaats (vink de optie "COVID-vaccinatie" aan). Je kan dit uiteraard ook gewoon vragen aan jouw apotheker die jou kan informeren over de vaccinatiemogelijkheden in de eigen apotheek of deze van een collega in de buurt.
 • Wens je gevaccineerd te worden door jouw verpleegkundige, overleg dan tijdig met hem/haar. Verpleegkundigen kunnen immers niet zelf vaccins bestellen en plaatsen. Zij kunnen dit enkel in opdracht van een huisarts en hebben hiervoor een ‘voorschrift’ nodig. Wanneer een burger dit aan hem/haar vraagt zal deze dus voorafgaand afspraken moeten maken met jouw huisarts.

Worden in Eerstelijnszone Dender centrale groepsvaccinatiemomenten georganiseerd?

 • De Eerstelijnszone Dender zal zelf geen lokale groepsvaccinatiemomenten organiseren in mobiele vaccinatiepunten.
 • Het kan uiteraard wel dat lokale actoren gaan samenwerken en dergelijke momenten organiseren.
 • Op dit moment hebben wij enkel weet van een dergelijke mogelijkheid in Lebbeke:
  • Op 6 oktober 2023 wordt een COVID vaccinatiemarathon georganiseerd in zaal Heidehof.
  • Later zullen ook griepmarathons doorgaan op 3 en 4/11 en 1/12
  • Aanspreekpunt voor deze marathon is Dr. Pauwels: stephanie.sp.pauwels@gmail.com

Hoe gebeurt vaccinatie in ziekenhuizen?

Vaccinatie van volgende doelgroepen via de ziekenhuizen:

 • Alle zorgverleners, met inbegrip van alle medewerkers die in contact komen met de patiënten in het ziekenhuis.
 • Risicogroepen die frequent het ziekenhuis bezoeken voor een behandeling een boostervaccin aanbieden ==> dialysepatiënten, oncopatiënten, diabetespatiënten, immuungecompromitteerde patiënten en patiënten met zeldzame aandoeningen
 • Voor personeel: bestelling mogelijk via AGD of de eigen apotheek
 • Voor risicogroepen: bestelling mogelijk via eigen apotheek

Welke rol kan/mag arbeidsgeneeskundige dienst opnemen in deze campagne?

Vlaanderen houdt zich voor de Covidvaccinatie strikt aan de aanbeveling van de Hoge gezondheidsraad.

 • Geen systematisch aanbod naar anderen dan de bepaalde risicogroepen.
 • Burgers die buiten de doelgroepen vallen kunnen zich op individuele basis voor vaccinatie wenden tot hun huisarts of de apotheker.
  • Het is niet de bedoeling dat bedrijven systematisch aanbod doen naar andere werknemers dan zorgpersoneel.
  • Hoewel Vlaanderen voldoende vaccins heeft voor alle risicogroepen, zou een dergelijk initiatief het risico inhouden op een tekort aan vaccins voor diegenen die het grootste risico lopen.

Wat is de kostprijs van deze vaccinatie voor de burger?

 • COVID-19-vaccinatie blijft gratis (voor iedereen).
 • Als je je laat vaccineren door je huisarts, betaal je mogelijk wel het huisartsbezoek.

Krijgt de beoogde doelgroep opnieuw een persoonlijke uitnodiging?

 • De COVID-vaccinatie wordt dit najaar volledig op de leest geschoeid van de griepvaccinatie, met maximale inkanteling in de reguliere eerste lijn.
 • Geen centrale ondersteuning en dus ook geen centrale uitnodigingen voor de herfstvaccinatie 2023 voor doelgroepen die opgenomen werden in het advies van de HGR.
 • Huisartsen kunnen in hun platformen wel een selectie maken van de patiënten die vallen onder de bepaalde kwetsbare risicodoelgroepen. Op eigen initiatief kunnen zij deze patiënten benaderen via individuele contacten, mail of brief, maar dit is geen algemene praktijk. In bijlage vinden jullie een voorbeeld uitnodigingsbrief die hiervoor (aangepast) kan gebruikt worden.
 • Apothekers kunnen patiënten actief aanspreken in de apotheek

Praktisch-organisatorische vragen

Wat als je als (groeps)praktijk van huisarts(en) graag ondersteuning wenst bij de organisatie van deze vaccinatie (bestelling vaccins, bereiding vaccins, ...)?

 • Een apotheker mag ook vaccins optrekken buiten zijn eigen praktijk https://www.asgb.be/node/28328
  • Natuurlijk is om kwaliteitsredenen bereiding in de apotheek zelf te verkiezen, waar alles erop voorzien is: degelijke koelkasten, aseptisch zonder problemen grote aantallen kunnen worden voorbereid en gelabeld, ... enz.
  • Het is aanbevolen om elektronische voorschriften te maken per patiënt die wordt gevaccineerd, hoe dan ook: als de spuitjes in een apotheek worden besteld of als er ter plaatse wordt voorbereid. Anders is een groepsvoorschrift nodig met alle insz-nummers van de patiënten.
  • Bestel je als huisarts je vaccins rechtstreeks via Vaccinnet, dan zijn deze voorafgaande voorschriften uiteraard niet nodig.
 • Ook een verpleegkundige kan vaccins optrekken.
  • Hiervoor is geen specifiek staand order voor nodig. Het staand order is enkel nodig voor het zetten van de vaccins.
 • Klik hier voor een voorbeeld-bestelbon voor bestelling spuiten/vials door arts (groepsvoorschrift)
 • Klik hier voor een voorbeeld-document voor de afhaling van spuiten in een apotheek
 • Enkel een apotheker kan een vergoeding aanrekenen voor het optrekken van vaccins. https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/welke-honoraria-individuele-vaccinatie-praktijk-apotheek-patient-thuis.aspx
 • Tegen de start van de vaccinatiecampagne zal per gemeente een overzicht worden opgesteld van huisartsen, apothekers en verpleegkundigen die zullen vaccineren, maar ook bereid zijn om te ondersteunen bij collega’s. Deze lijsten zullen lokaal ter beschikking worden gesteld door de eigen beroepsgroep, zodat vaccinatoren weten wie ze kunnen contacteren voor ondersteuning.

Komt er een mobiel vaccinatieteam met verpleegkundigen voor minder mobiele personen?

 • Gezien het heel beperkte aantal burgers voor wie dit nodig was in de voorbije algemene vaccinatiecampagnes, werd beslist om dit op dit moment niet centraal te organiseren binnen onze Eerstelijnszone.
 • Minder mobiele personen, voor wie verplaatsing naar een huisarts / apotheker niet mogelijk is, nemen contact op met hun huisarts.
 • Hij/zij kan beslissen om aan huis te vaccineren met een consult bij de patiënt thuis of kan een verpleegkundige contacteren om dit op te nemen.
 • Er is hiervoor een ‘staand order’ van de behandelende huisarts nodig. Dit formulier is hetzelfde als voor griepvaccinatie, of eender welk staand order. Op dit formulier moet staan bij welke patiënt het staand order toegepast moet worden, de voorwaarden voor de toepassing (dosis, wijze van toediening), naam/handtekening/RIZIVnummer van de behandelende arts . Een staand order geldt enkel voor patiënten van de voorschrijvende arts.

Binnen welk kader kan ondersteund worden bij de organisatie van vaccinatiemomenten in woonzorgcentra?

 • Huisartsen (los van CRA), verpleegkundigen, apothekers kunnen hiervoor ook mee geëngageerd worden (om op te trekken en/of om te prikken).
 • Het financieel kader hiervoor zal in de lijn liggen zoals voor een extern vaccinatiemoment.
 • Verpleegkundigen kunnen, net zoals apothekers, een vergoeding aanrekenen voor individuele vaccinatie. Of dezelfde vergoeding geldt bij groepsvaccinatie (zowel voor verpleegkundigen, huisartsen, als voor apothekers), is RIZIV materie. Gesprekken hierover zijn bezig, maar hier is nog geen definitief besluit rond.
 • Vanuit het department Zorg kan men dus nog niet zeggen of er een vergoeding zal zijn en hoeveel deze zou bedragen, wanneer een WZC extra ondersteuning zou vragen voor groepsvaccinatie binnen het WZC.
 • De eigen verpleegkundigen van het WZC kunnen sowieso geen vergoeding aanreken aan het RIZIV voor het vaccineren in het WZC waar ze tewerkgesteld zijn.

Communicatie

 • Er zal opnieuw een communicatiecampagne worden opgezet:
  • Naar de kwetsbare doelgroepen voor wie COVID- en Griepvaccinatie wordt aanbevolen
  • Naar wie werkt in de zorg
  • Naar de brede bevolking (18-65j) om aandacht te vragen voor voorkomen van luchtweginfecties
  • Aansluitend bij een (inter)federale campagne rond winterplan – respiratoire aandoeningen
 • Boodschap communicatiecampagne:
  • Overal virussen ==> Tijdens het winterseizoen zitten virussen overal. Op bureau tussen de collega’s. In de kleedkamer van de voetbal. Op de tram, bus of trein. Bij de bingo in het rusthuis. Verstoppen kan niet, dus bescherm jezelf.
 • In de week van 11/9 zal een Vlaamse persconferentie georganiseerd worden in voorbereiding voor “start” campagne. Dit zal waarschijnlijk gecombineerd worden met een vaccinatiemoment in een WZC.
 • Campagne- en infomaterialen zullen digitaal beschikbaar zijn vanaf 11 september.
 • Drukwerk eveneens, maar dient vooraf besteld te worden via Logo Dender. Een overzicht van alle materialen en hoe bestellen vind je op deze pagina van Logo Dender: https://logodender.be/content/campagne-covid-en-griepvaccinatie-najaar-…
 • Laatjevaccineren.be staat klaar met basisinfo (wie, waar, wanneer, …)
 • Betaalde mediaruimte:
  • Online video DPG/youtube – 20/9 tot eind oktober
  • Straataffiche - 20/9 tot eind oktober
  • Social media zorgpersoneel facebook/instagram – 18/9 tot eind oktober
  • TV-spot 15” – regionale tv – 2/10 tot 22/10
  • Radiospot 30“ – nationaal – 2/10 tot 15/10
  • Wachtzaalschermen huisartsen, gynaecologen en apothekers – oktober tot december
 • Drukwerk (bestelling en verdeling via Logo Dender):
  • Affiche: algemene versie
  • Affiche: versie zorgpersoneel – landscape
  • Folder: algemene versie
  • Folder: versie zorgpersoneel
   • De folder wordt opgemaakt in 6 talen : Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks en Russisch. Voor de laatste taal hadden we dit lijstje opgemaakt: Darija ( marokkkaans-arabisch), Spaans, Russisch, Pashtu, Dari en taal Roma's... maar aangezien Russisch ook leesbaar is door een deel van de inwoners van andere landen uit Oost-Europa, Oekraïne enz, zegt ons buikgevoel om voor Russisch te gaan.
  • Tafelstaander
  • Vertelplaten (3 verschillende)
   • Vaccinatie tegen COVID en griep is een goed idee voor wie ziek is, zwanger is of 65+
   • Vaccinatie tegen covid en griep geeft je bescherming zodat je niet in het ziekenhuis belandt of sterft
   • Ga bij je huisarts of een apotheker voor je vaccinatie
  • Visitekaartje “laat je vaccineren” + personaliseerbare verso
  • Federale overheid: affiche met voorzorgsmaatregelen + specifieke affiche gericht naar kinderen rond voorzorgsmaatregelen
 • Digitaal:
  • Infographic
  • Banner voor e-mail handtekening
  • Klik hier voor de downloadbare versie van al het bovenstaand materiaal
 • Anderstaligen:
  • Gedrukte folders zijn beschikbaar in het:
   • Frans
   • Engels
   • Turks
   • Russisch
   • Arabisch
  • Digitale folders:
   • Oekraïens
Affiches1
Affiches 3
Affiches 2
 • Logo Dender zal deze communicatiecampagne coördineren.
 • Dinsdag 12 september om 9u gaat een overleg door met de communicatieverantwoordelijken van onze lokale besturen om hieromtrent concrete afspraken te maken.

Waar kan je als actor binnen ELZ Dender terecht voor meer info, vragen, ondersteuning, … ?

 • Voor huisartsen, apothekers en verpleegkundigen zal de komende weken nog extra informatie verspreid worden vanuit de eigen beroepsgroeporganisaties.
 • Aanspreekpunt voor huisartsen is Huisartsenkring Vehamed
 • Aanspreekpunt voor apothekers is Marleen Haems, directeur KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild) en lid van de zorgraad van Eerstelijnszone Dender
 • Aanspreekpunt voor verpleegkundigen:
 • Aanspreekpunt m.b.t. communicatiemateriaal: Logo Dender
 • Naast bovenstaande, beroepsgroepspecifieke aanspreekpunten, kan men voor overkoepelende vragen, ondersteuning, … ook terecht bij de Eerstelijnszone zelf

Bijlagen: Voorbeelden uitnodigingsbrieven

Algemene uitnodigingsbrief

Uitnodigingsbrief Huisarts