Eerstelijnzones:
Leuven

Ben je op zoek naar?

  • Iets nieuws: een nieuw medisch huis met forfaitaire geneeskunde te helpen opstarten? Waar multidisciplinair getracht wordt huisartsenzorg naar een hoger niveau te tillen. Door de patiënt niet meer zelf te laten betalen, kan er meer sturende gewerkt worden. En jij mag, door mee te helpen aan de opstart, jouw verpleegkundige inbreng doen hierin: het preventie stuk, maar ook het curatieve van chronische zorg en alles daartussen.
  • Tijd voor echt persoonlijk contact met patiënten?
  • Tijd voor jezelf en je gezin? Geen weekend of nacht uren.
  • Uitdaging: durf je met behulp van een protocol, dat je zelf mee mag schrijven, verpleegkundige consultaties te doen in parallel met een huisarts
  • Teamwerk

→ Voor meer info: https://kriekenbos.be/nl/vacature-verpleegkundige/