Een nieuw vaccin dat mogelijks kan helpen bij de bescherming van baby's tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV). RSV is de meest voorkomende infectie van de bovenste luchtwegen bij zuigelingen en kleine kinderen.

Uit onderzoek blijkt dat zwangere vrouwen die zich laten vaccineren met dit nieuwe vaccin mogelijk de kans verkleinen dat hun baby's (0-6 maanden) ernstig ziek worden door RSV. Het vaccin zou moeten toegediend worden in het derde trimester van de zwangerschap.

Het vaccin is nog niet beschikbaar, maar de eerste resultaten zijn positief en verder onderzoek moet uitwijzen of een enkele vaccinatie voldoende is om de baby het hele eerste levensjaar te beschermen.

Ondertussen werd het vaccin goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap.

Bron: https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/beloftevol…