Op deze pagina

Wat doen we?

Door de coronacrisis kreeg onze organisatie heel wat andere prioritaire taken. Ons actieplan werd daaraan aangepast. Concreet zijn een aantal nieuwe “corona-acties” toegevoegd en zijn een aantal werkgroepen en acties uitgesteld tot na deze crisis.

Acties

In 2021 worden de volgende 5 acties opgenomen:

1. COVID-19: lokale bron- en contactopsporing

Er is een intensieve samenwerking opgezet tussen een groot aantal partners:

  • de vijf lokale besturen van onze zone
  • de coördinator pool huisbezoekers
  • de field agent vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
  • de stafmedewerkers van de eerstelijnszone
  • de 3 medisch experten
  • het COVID19 team van de eerstelijnszone
  • waar nodig het team infectieziekten

Deze samenwerking zorgt ervoor dat de besmettingen in onze eerstelijnszone dagelijks opgevolgd worden, waar nodig sensibiliserende acties opgezet worden en ondersteuning geboden wordt aan de COVID positieve personen.

2. Advies lokale besturen

Doordat er regelmatig contact is met de lokale besturen kan snel ingespeeld worden op vragen vanuit het lokaal bestuur, op bezorgdheden van burgers, …

3. Vraag- en aanbodcoördinatie

Als organisatie krijgen we de meest diverse vragen. We gaan hiermee aan de slag en kunnen beroep doen op ons ruim netwerk en de kennis van de sociale kaart van de zone. bv. ondersteuning van voorzieningen in geval van uitbraken (WZC, scholen, …)

4. HealthLi Buurtkompas

Eén grote nood die nog duidelijker en meer prangend werd tijdens deze coronacrisis is eenzaamheid. Het project HealthLi buurtkompas heeft als doelstelling om de gezondheidsvaardigheden rond eenzaamheid en depressie te versterken. In deze nieuwsbrief vind je de laatste informatie over het project.

5. Zorgzame buurt

Er wordt gewerkt aan:

  • Sociale kaart eenzaamheid en depressie
  • Demonstratieproject ‘Warme Wijk’ (Zewopa)
  • Werkgroep zorgzame buurten

Hiernaast loopt de stuurgroep praatcafé dementie verder zoals gepland werd in het beleidsplan. Er worden, rekening houdend met de geldende maatregelen, nog praatcafés dementie georganiseerd. Heb je interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heb je hierover vragen? Contacteer tilde.spit@emmaus.be.

Via deze link vind je meer informatie over het beleidsplan en de acties en werkgroepen zoals deze beschreven stonden voor de start van de coronacrisis