1 Gezin 1Plan (1G1P)

1G1P

Kinderen, jongeren en hun ouders maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen. Ook kennen de crisisnetwerken een sterke aantrekking voor vragen naar directe ondersteuning. Om deze trend te keren en gezinnen te ondersteunen - ook in wachtperiodes -, wordt meer geïnvesteerd in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt ‘1 gezin = 1 plan’. Dat heeft geleid tot het vormen van regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp.

Er zijn 16 regionale samenwerkingsverbanden actief die heel Vlaanderen en Brussel dekken. Deze samenwerkingsverbanden krijgen van de overheid middelen om gezinnen te begeleiden en een sterk netwerk uit te bouwen rond deze hulpverlening aan gezinnen.

1G1P beweegt zich tussen de basisvoorzieningen (zoals bv. het CLB, Huizen van het Kind, straathoekwerk, …) en de meer gespecialiseerde hulpverlening. Ze zorgen dat er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen deze betrokken diensten ontstaat. Hierdoor krijgen hulpvragen een snel en afgestemd antwoord. 1G1P engageert zich om binnen de maand na aanmelding minstens een perspectief biedend gesprek te organiseren met het gezin.

Ook binnen onze eerstelijnszone werken verschillende van onze eerstelijnspartners met 1G1P samen.

Via deze link krijg je toegang tot een document dat je kan gebruiken binnen je dagelijkse werking als professional. Een handig overzicht dat gerichte informatie geeft over de doelgroep, de manier van aanmelden, hoe contact opnemen, …
Meer info op onze website www.1g1p.be.