Samen met mijn collega’s van het GBO-project en de werkgroep Preventie in Zorg, Gezondheid en Welzijn voorzien we ook in 2024 online piekuurtjes. Diverse thema's komen aan bod en netwerkpartners geven toelichting over hun werking.

Deze piekuurtjes worden opgenomen zodanig dat jullie deze ook op een later moment kunnen beluisteren.

Voor het eerst organiseren we ook een fysiek piekuurtje rond crisishulpverlening bij jongeren. Hierover later meer nieuws.

Inschrijven kan via de link of de QR-code.