Maak kennis met de leden van het bestuursorgaan

Cluster Lokale Besturen

Conny De Spiegelaere

Vertegenwoordiger Lokaal Bestuur Deinze en Penningmeester Zorgraad

Schepen welzijn en sociale zaken, woonzorg – zorgbedrijf, senioren

Fauve Tack

Vertegenwoordiger Lokaal Bestuur Zulte

Schepen van Duurzaamheid, Milieu en dierenwelzijn, Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Gezondheid, Gelijke kansen - Zulte

Inge Vanderhaeghe

Vertegenwoordiger Lokaal Bestuur Sint-Martens-Latem

Schepen van sociale zaken, Welzijn en volksgezondheid, Woonbeleid, Generatie- en gezinsbeleid, Kinderopvang, Ontwikkelingssamenwerking, Bibliotheek en roerend erfgoed en Dierenwelzijn

Kathleen Ghyselinck

Vertegenwoordiger Lokaal Bestuur De Pinte

Schepen welzijn en gezondheid, sociale zaken, gezin, kinderopvang, seniorenbeleid, gelijke kansen

Viviane De Preester

Vertegenwoordiger Lokaal Bestuur Nazareth

Schepen gezondheid en kinderopvang

Marleen Vanlerberghe

Vertegenwoordiger Huis van het Kind

Voorzitter Bijzonder Comité voor de sociale dienst Deinze

Cluster Gezondheidszorg

Dr. Johan Matthijs

Vertegenwoordiger huisartsen & tandartsen - Voorzitter Zorgraad

Voorzitter Huisartsenkring Schelde en Leie

Huisarts

Anisa Mahmood

Vertegenwoordiger apothekers

Apotheek De Molenhoek Deinze

Apotheker

Jan Devogelaere

Vertegenwoordiger thuisverpleegkundigen & diëtisten

Wit-Gele-Kruis Oost-Vlaanderen

Teamcoach

Christian Dhondt

Vertegenwoordiger kinesitherapeuten, ergotherapeuten & podologen

KineKring Deinze en Omstreken (KKDO)

Kinesist

Dirk Aelbrecht

Vertegenwoordiger GGZ & Psychologen

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Adentro

Algemeen directeur

Goedele Nollet

Vertegenwoordiger vroedvrouwen & logopedisten

Vroedvrouwenkring Schelde en Leie

Vroedvrouw

Cluster Welzijn

Günther De Coen

Vertegenwoordiger WZC (openbaar + privé) & ondervoorzitter Zorgraad

WZC De Lichtervelde

Directeur

Joke Mertens

Vertegenwoordiger LDC (openbaar + privé)

Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen

Adjunct-algemeen directeur en clustercoördinator Mens en Samenleving Stad Deinze

Christoph Cnockaert

Vertegenwoordiger Ziekenfondsen

Liberale Mutualiteit

Coördinator Zorg

Marc De Veirman

Vertegenwoordiger CAW

CAW Oost-Vlaanderen

Beleidscoördinator

Fanny De Langhe

Vertegenwoordiger OCMW & Sociaal Huis

Sociaal Huis Zulte

Directeur

Wim Coppieters

Vertegenwoordiger Gezinszorg

Helan

Sectorverantwoordelijke

Persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag

Pierre Van Houcke

Vertegenwoordiger Patiënten

Alzheimer Liga

Voorzitter en contactpersoon Familiegroep Dementie Regio Deinze

Annelies Vangheluwe

Vertegenwoordiger mantelzorgers

Coponcho

Mantelzorger

Optionele Partners

Mieke Van den Haute

VAPH-sector

Fiola vzw

Directeur zorg en regiodirecteur meerderjarigen

Kandidaat Bestuurslid Jolien Braeckman (ter vervanging van Esther Moyson)

Vertegenwoordiger Logo gezond +

Logo gezond +

Regiomanager Schelde en Leie
Projectmanager Bewegen Op Verwijzing

Johan Vanlauwe

Vertegenwoordiger Ziekenhuizen

Sint-Vincentius Ziekenhuis Deinze

Stafmedewerker zorgdepartement

Patrick D’Oosterlinck

Vertegenwoordiger Jongerensector

Vrij CLB Deinze

Directeur