LIGO

Het Centrum voor Basiseducatie LIGO is een zeer belangrijke partner voor heel wat netwerkpartners. Hun werking en samenwerking is voor ieder van ons en onze cliënten/patiënten/vrienden/kennissen, ouders, … een verrijking. Zij organiseren heel wat cursussen op maat o.a. het rapport lezen van je kind, betalen met je telefoon, formulieren invullen voor je werk, een app leren gebruiken, Nederlands voor anderstaligen, …

Ook samen met een netwerkpartner kunnen er initiatieven op maat worden uitgewerkt. Ligo Halle-Vilvoorde zoekt samen met jou of jouw organisatie de juiste cursus.

Er zijn 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Zij vallen onder het departement Onderwijs en zijn erkend voor onderwijs voor laagopgeleide volwassenen. Met hun 30 jaar expertise in het versterken van laaggeletterde volwassenen zonder diploma secundair onderwijs zijn ze de ideale organisatie om jullie te helpen om de geletterdheid (taal, rekenen, digitale vaardigheden en zelfredzaamheid) te verhogen.


Weet je graag meer ga dan zeker eens luisteren naar de opname van het piekuurtje van 24 januari 2023.

https://www.eerstelijnszone.be/piekuurtje-cbe-ligo-centrum-voor-basised…