Binnen de eerstelijnszone AMALO wordt heel wat groepsoverleg georganiseerd door de verschillende vertegenwoordigers in de zorgraad.

Volgende vertegenwoordigers hebben reeds overleg opgestart of gaan binnenkort van start:

  • Directies Woon- Zorgcentra en lokaal dienstencentrum
  • Sector psychologen en geestelijke gezondheidszorg
  • Huizen van het Kind
  • Logopedisten
  • Thuisverpleging en vroedvrouwen
  • Kinesitherapeuten
  • Apothekers
  • DiĆ«tisten
  • Ergotherapeuten

We plannen nog een verdere uitbouw in 2024.

Het clusteroverleg Lokale besturen en Lokale dienstencentra werd opgestart in 2023 en zal vanaf 2024 drie keer per jaar samenkomen.