Binnen de eerstelijnszone AMALO wordt heel wat groepsoverleg georganiseerd door de verschillende vertegenwoordigers in de zorgraad.

Volgende vertegenwoordigers hebben reeds overleg opgestart of gaan binnenkort van start:

  • Directies Woon- Zorgcentra en lokaal dienstencentrum
  • Sector psychologen en geestelijke gezondheidszorg
  • Huizen van het Kind
  • Logopedisten
  • Thuisverpleging en vroedvrouwen
  • Kinesitherapeuten
  • Apothekers

We plannen nog een verdere uitbouw in 2024.