Dagelijks bestuur ELZZORA

Het dagelijks bestuur is een groep personen die door het bestuursorgaan verkozen zijn. Zij staan in voor de dagelijkse werking van de vzw.

Het dagelijks bestuur van vzw Eerstelijnszone Zuid Oost Rand Antwerpen zijn:

Functie in DB

Dicipline/functie in lokaal bestuur

Naam

Voorzitter

Arts, Lint

Jan De Lepeleire

Ondervoorzitter

Regiocoach Antwerpen-Zuid

Thuisverpleging Altrio

Danielle Stappers

Penningmeester

Schepen Hove

Gerda Lambrechts

Secretaris

Adjunct algemeen directeur Lokaal bestuur  Edegem

Filip Schramme

Communicatieverantwoordelijke

Projectcoördinator lokaal bestuur Mortsel

Sarah Renaerts

Stafmedewerker ELZZORA

Nora Gabor

Stafmedewerker ELZZORA

Nathalie De Landtsheer