Jan De Lepeleire

Voorzitter

Danielle Stappers

Ondervoorzitter

Gerda Lambrecht

Penningmeester

Filip Schramme

Secretaris

Sarah Renaerts

Communicatieverantwoordelijke

Jokke Rombauts