Video's

Wat is de Sociale Kaart?

De Sociale Kaart is jouw digitale wegwijzer in het zorgaanbod binnen jouw gemeente of regio. Het is een uitgebreide en actuele website te bereiken via www.desocialekaart.be. De website is samengesteld met één doel voor ogen: iedereen informeren over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel.

Je kan er als burger of hulpverlener zoeken naar gepaste zorg voor jezelf of een cliënt. Lokale besturen krijgen via de Sociale Kaart een overzicht van de welzijns- en zorgactoren op hun grondgebied.

Elke zorgaanbieder heeft een eigen fiche waarop je de adres- en contactgegevens, informatie over de werking, doelgroep, erkenning, enz vindt. Hoe je snel een zorgaanbieder kan opzoeken en wat je met de fiche kan doen (doorsturen, afdrukken, opslaan...), leest u op de pagina rond het zoeken en extra functionaliteiten.

Waarom de Sociale Kaart gebruiken?

Iedere burger kan opzoeken:

  • welke kinderopvanginitiatieven er in de gemeente/stad zijn,
  • welke huisartsen er in de buurt van de woonplaat zijn,
  • waar een verslaafd familielid terecht kan voor hulp in de regio,
  • ...

Hulpverleners kunnen de Sociale Kaart gebruiken om gericht door te verwijzen.

De lokale besturen kunnen een overzicht van zorgaanbieders op hun grondgebied krijgen.

Welke zorgaanbieders zitten in de sociale kaart?

Welke zorgvoorzieningen en gezondheidszorgverstrekkers wel/niet opgenomen worden in de Sociale Kaart wordt verankerd in het Decreet houdende de Sociale Kaart van 3 mei '19 (B.S. 26/06/19), artikel 2. Op basis van het decreet wordt de scope van de Sociale Kaart bepaald.

Welke gegevens van een zorgaanbieder vindt je terug in de sociale kaart?

De Sociale Kaart publiceert contactgegevens van zorgaanbieders en info over hun algemene werking. Daarnaast kan je per organisatie de doelgroep, de openingsuren en erkend of niet-erkend aanbod terugvinden.

Filters om te zoeken op trefwoord, postcode of rubriek maken dat je snel vindt wat je zoekt.

Zorgaanbieders worden actief betrokken bij het actueel houden van hun gegevens om de info in de Sociale Kaart actueel te houden.

Een deel van deze gegevens wordt overgenomen uit authentieke overheidsbronnen en kan niet in de databank Sociale Kaart aangepast worden. Dit gaat o.a. over:

Hoe actueel zijn de gegevens? Fout gezien?

De welzijns- en gezondheidssector evolueert constant. Daarom is de betrokkenheid van voorzieningen en zorgverstrekkers belangrijk om de databank accuraat en volledig te houden volgens het principe van gedeelde verantwoordelijkheid. We werken daarom zoveel mogelijk met contactpersonen in de voorzieningen en praktijken zelf.

Daarnaast verbeteren beheerders in elke regio de kwaliteit van de gegevens in de Sociale Kaart. Ze sporen nieuwe erkenningen en initiatieven actief op, corrigeren fouten en structureren de gegevens op de fiches.

Bekijk onze informatie als u als voorziening of zorgverlener uw gegevens wil toevoegen of aanpassen.

Merkt u andere fouten op de website of geven onze themapagina's of deze veelgestelde vragenpagina geen antwoord op uw vraag? Contacteer ons via het contactformulier.

Hoe meld ik mij aan? Als burger?

De optie ‘aanmelden als zorgverlener’ is enkel bedoeld voor de gezondheidszorgberoepen zoals huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten,… Alle anderen (bv. maatschappelijk werkers, secretariaatsmedewerkers,…) moeten ‘aanmelden als burger’. De formulering ‘inloggen als burger’ zorgt soms voor verwarring. Enkel uw officiële voornaam, familienaam en rijkregisternummer worden ingeladen,. Enkel uw voornaam en familienaam zijn voor ons zichtbaar, tot andere gegevens hebben wij geen toegang. Als u inlogt voor uw werk, geef dan uw werk-e-mailadres op tijdens de inlogprocedure.

Hoe kan ik de gegevens van mijn voorziening/praktijk aanpassen?

Als fichebeheerder kan je zelf je fiche beheren. Meer uitleg over hoe je dit kan doen; zie deze handleidingenpagina.

Op elke fiche staat er onder de drie puntjes een knop 'suggestie tot wijziging'. Langs deze weg worden wij op de hoogte gebracht van jouw suggestie. In een filmpje wordt uitgelegd over het indienen van een 'suggestie tot wijziging'.

Hoe voeg ik een nieuwe fiche toe?

Je kan zelf een nieuwe fiche toevoegen. Meer uitleg hierover kan je op de handleidingenpagina terugvinden.

Met wie kan ik contact opnemen?

Via veelgestelde vragen vindt u ongetwijfeld veel antwoorden op concrete vragen. Toch nog vragen over de werking van de Sociale Kaart of opmerkingen bij de gegevens in onze databank? Stuur ze via het contactformulier.

Om de voeling met het werkveld te behouden blijft het team Sociale Kaart regionaal georganiseerd. Voor specifieke vragen omtrent vormingen, actualisaties, gegevens in de databank kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen.

Regio West-Vlaanderen

Sven De Meulenaere

sven.demeulenaere@vlaanderen.be

Er is een stappenplan uitgewerkt rond hoe zorgverleners hun fiches kunnen beheren. Deze is te raadplegen via onderstaande pdf.

Neem een kijkje op: