Binnen onze eerstelijnszone werken we samen met verschillende regionale partners

Preventie

Intergemeentelijke preventiewerkster

Binnen de eerstelijnszone WE40 is Charlotte Hoeman actief als intergemeentelijke preventiemedewerkster.

De intergemeentelijke preventiemedewerker werkt vraaggestuurd voor lokale besturen in functie van de lokale behoeften en problematieken. Charlotte is werkzaam voor 7 lokale besturen namelijk Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem voor de eerstelijnszone WE40 en de lokale besturen Koekelare, Kortemark en Torhout voor de eerstelijnszone Houtland en Polder.

Charlotte werkt nauw samen met de lokale besturen en eerstelijnszone om zo gezondheidsgerelateerde initiatieven uit te werken gericht op de doelgroep. Gezondheidsgerelateerde initiatieven is een ruim begrip en omvat de thema’s: vaccinatie- en infectieziekten, voeding & beweging, geestelijke gezondheid, mondgezondheid, gezondheid & milieu, valpreventie, bevolkingsonderzoeken en tabak, alcohol en andere drugs.

Voor de theoretische & inhoudelijke expertise en (educatief) materiaal richt Charlotte zich tot Logo Brugge – Oostende (voor de gemeenten Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem, Koekelare en Torhout) en Logo Midden West-Vlaanderen (voor de gemeente Kortemark).

Contactgegevens Charlotte:

Charlotte.hoeman@logobrugge-oostende.be

050 32 62 96

0493 91 10 85

Logo Brugge-Oostende

Logo Brugge-Oostende begeleidt lokale besturen, ondersteunt onderwijspartners en werkt samen met zorg- en welzijnsorganisaties en de bedrijfssector. Verder bouwen ze bruggen tussen al deze organisaties. Zo bundelen ze alle inspanningen om inwoners in de regio gezonder te laten leven. Ze stellen daarnaast ook advies over de invloed van het milieu op je gezondheid ter beschikking voor alle inwoners en organisaties in het werkgebied. Dit advies wordt gegeven door hun eigen medisch milieukundige.

Ze overtuigen, ondersteunen en begeleiden lokale (preventie)organisaties om in hun werking een gezonde leefstijl en leefomgeving na te streven. Er wordt samen gegaan voor:

  • meer mensen in beweging
  • meer gezonde eetgewoontes
  • meer veerkrachtige personen
  • meer gevaccineerden
  • meer mondgezondheid
  • meer positieve invloed van milieu op onze gezondheid
  • meer kankers voorkomen of vroegtijdig opsporen
  • minder valpartijen bij senioren
  • minder rokers, drug- en alcoholgebruikers

Hiervoor gebruiken ze wetenschappelijk onderbouwde methodieken, materialen en projecten van Vlaamse partnersorganisaties die afgestemd worden op de lokale noden.

Meer info vind je hier:

www.logobrugge-oostende.be

info@logobrugge-oostende.be

Psychologische zorg in de eerste lijn

Kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen met lichte tot matige psychische klachten die de weg naar psychische hulp nog niet vonden, kunnen tegen een verhoogd terugbetalingstarief bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terecht. Het aanbod geldt voor een aantal ambulante zittingen en is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Meer uitleg over dit aanbod vind je terug op de website van Netwerk NOWE.

ELZ WE40 gaat in dialoog met de coördinator om lokaal vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.