Doelgerichte zorg in ELZ Gent

Als professional heb je steeds het beste voor met je patiënten/cliënten. Toch geraak je niet altijd vooruit. Complexe situaties, mondige burgers, richtlijnen die elkaar tegenspreken,… en vooral het gevoel dat het soms ‘dweilen met de kraan open’ is: er is weerstand bij de cliënt/patiënt. Tijd voor verandering! Bij doelgerichte zorg spreek je niet meer over de cliënt/patiënt maar mét hem.

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Het is zo ontzettend belangrijk elkaar te begrijpen!
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

tekening Emma doelgerichte zorg© Emma De Pauw

Training doelgerichte zorg

Inhoud van de tweedaagse training

De training bestaat enerzijds uit wetenschappelijk onderbouwde theorie en anderzijds uit veel praktische oefeningen. Kernelementen van de training zijn:

 • Je gaat dieper in op patiëntprofielen, de 4 type personen in een fase van verandering.
 • Je leert als professional doelen stellen, vertrekkend vanuit je cliënt/patiënt.
 • Je leert omgaan met weerstand van je cliënt/patiënt en hoe deze functioneel om te buigen.
 • Je leert het verhaal van de patiënt/cliënt open exploreren via ‘het 4 bollenmodel’.
 • Wie ben ik als zorgverlener / de emotie van de zorgverlener.

Niet alleen boekenwijsheid, maar ook écht samen aan de slag gaan! Dat is het motto van deze tweedaagse training.

Resultaat

 • De patiënt/cliënt is in staat om een actieve rol in te nemen.
 • Samen beslissen vanuit reële mogelijkheden en de wensen en verwachtingen van de patiënt/cliënt.
 • Intercollegiaal samenwerken en 1-duidige communicatie over verschillende disciplines heen.
 • Weerstanden als signaal en functioneel om kunnen buigen.
 • Meer rendement uit interventie, met meer plezier je job uitvoeren

Tools doelgerichte zorg

 • De Doelzoeker helpt mensen nadenken over wat ze belangrijk vinden in hun leven, wat ze graag doen en wat hun levenskwaliteit bezorgt.
 • In het boek Clever wordt stap voor stap uitgelegd en wordt stil gestaan bij de noodzakelijke randvoorwaarden om doelgerichte zorg te realiseren. Het boek biedt een methodiek, een invulprotocol en een digitale toepassing aan om doelen te bepalen bij personen met een chronische aandoening en multimorbiditeit.
 • Regels, protocollen en zorgpaden drukken de mens achter de cliënt naar de achtergrond. De focus ligt op het probleem, te weinig op wat nog kan. Familiezorg West-Vlaanderen zorgde met zorg Esperanto voor een methodiek die sociale professionals, zorgvragers en mantelzorgers helpt om die vervreemding tegen te gaan.
 • Samenspraak is een fiche die mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners helpt om in gesprek te gaan als evenwaardige partners. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar.
 • BabbelBoost is ontworpen om een dialoog te openen tussen een zorgprofessional en de persoon die hij of zij begeleidt. 
 • https://www.mijnpositievegezondheid.be/: spinnenwebmodel  (CM)
 • https://www.patientenfederatie.nl/dit-doen-wij/samen-beslissen
 • https://www.sensoa.be/als-professional-praten-over-seksuele-gezondheid: onder vier ogen (Sensoa)

Interesse in de tweedaagse training de coachende professional?

Heeft u interesse in de tweedaagse training de coachende professional maar wordt deze momenteel niet in jouw wijk georganiseerd? Geen zorgen! We plannen deze trainingen nog opnieuw in andere wijken. Laat hier alvast uw gegevens achter zodat we je zeker op de hoogte kunnen brengen wanneer de training in jouw buurt wordt georganiseerd.

Wetenschappelijke onderbouwing

De tweedaagse training is gebaseerd op onderzoek van Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. Dankzij een samenwerking met een coachingsbureau ‘Dubois en Van Rij’ is ook de vertaalslag van onderzoek naar praktijk gemaakt.

Tijdens de tweedaagse training wordt onder andere ingegaan op het 4-bollen model (Lenzen, 2018). Deze methodiek ondersteunt de professional om de burger zijn verhaal te laten vertellen en om doelen te stellen. Als hulpverleners van verschillende disciplines het model beheersen en op dezelfde manier naar de burger kijken, kan er ook effectief worden samengewerkt. Verder komt er in de training ook een model aan bod dat patiënttypes definieert (Bloem en Stalpers, 2012). Het 4-bollen model is gebaseerd op de domeinen van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF). Dit is een raamwerk voor gezondheid en menselijk functioneren, ontwikkeld door de World Health Organisation (WHO).