Doelgerichte zorg in ELZ Gent

Als professional heb je steeds het beste voor met je patiënten/cliënten. Toch geraak je niet altijd vooruit. Complexe situaties, mondige burgers, richtlijnen die elkaar tegenspreken,… en vooral het gevoel dat het soms ‘dweilen met de kraan open’ is: er is weerstand bij de cliënt/patiënt. Tijd voor verandering! Bij doelgerichte zorg spreek je niet meer over de cliënt/patiënt maar mét hem.

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. 
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

Suus Van den Akker Doelgerichte zorgCopyright SuuS van den Akker

 

Actiegroep doelgerichte zorg

In Gent zijn er verschillende organisaties bezig met doelgerichte zorg. Al deze good practices worden momenteel samengelegd om te komen tot expertise-uitwisseling.

Op 11 september 2019 zal er een groot thematisch veranderforum plaatsvinden waarop iedereen mee ondergedompeld zal worden in doelgerichte zorg. Zowel patiëntenvertegenwoordigers, mensen met een beleidsfunctie alsook professionals werkzaam in de praktijk zijn welkom! Inschrijven kan hier: https://www.eerstelijnszone.be/thematisch-veranderforum-doelgerichte-zorg .

Training doelgerichte zorg

In verschillende Gentse wijken wordt in het najaar van 2019 een tweedaagse training georagniseerd rond doelgerichte zorg. De training is als proefproject reeds doorgegaan in Ledeberg en werd positief geevalueerd; je kan hierover meer info terugvinden op deze pagina.

De wijken die in het najaar aan bod komen zijn:

  • Nieuw Gent - UZ
  • Brugse Poort
  • Sint-Amandsberg

Inschrijven kan hier

Het team van Elz Gent + contact

Het team van de ELZ Gent bestaat uit; 

De stafmedewerkers

De junior stafmedewerker

De administratief medewerker

Voor algemene info kunt u ons ook altijd bereiken op info@elzgent.be!