Doelgerichte zorg in ELZ Gent

Als professional heb je steeds het beste voor met je patiënten/cliënten. Toch geraak je niet altijd vooruit. Complexe situaties, mondige burgers, richtlijnen die elkaar tegenspreken,… en vooral het gevoel dat het soms ‘dweilen met de kraan open’ is: er is weerstand bij de cliënt/patiënt. Tijd voor verandering! Bij doelgerichte zorg spreek je niet meer over de cliënt/patiënt maar mét hem.

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. 
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

Suus Van den Akker Doelgerichte zorgCopyright SuuS van den Akker

 

Actiegroep doelgerichte zorg

In Gent zijn er verschillende organisaties bezig met doelgerichte zorg. Al deze good practices worden momenteel samengelegd om te komen tot expertise-uitwisseling.

Training doelgerichte zorg

In het najaar 2020 organiseren we een nieuwe training doelgerichte zorg voor de de actoren werkzaam binnen stationsbuurt noord en/of stationsbuurt Zuid.

Deze gaan door op donderdag 19 november en 17 december 2020.  Alle info en mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier terug.

Wenst u graag deel te nemen aan de training maar bent u niet werkzaam in stationsbuurt noord en/of Zuid?
Geen zorgen! In het voorjaar 2021 plannen we nog 3 trainingen. De precieze datums en wijken liggen nog niet concreet vast. Geef uw interesse alvast door op julie.vanbleu@elzgent.be