Doelgerichte zorg in ELZ Gent

Als professional heb je steeds het beste voor met je patiënten/cliënten. Toch geraak je niet altijd vooruit. Complexe situaties, mondige burgers, richtlijnen die elkaar tegenspreken,… en vooral het gevoel dat het soms ‘dweilen met de kraan open’ is: er is weerstand bij de cliënt/patiënt. Tijd voor verandering! Bij doelgerichte zorg spreek je niet meer over de cliënt/patiënt maar mét hem.

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. 
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

Suus Van den Akker Doelgerichte zorgCopyright SuuS van den Akker

 

Actiegroep doelgerichte zorg

In Gent zijn er verschillende organisaties bezig met doelgerichte zorg. Al deze good practices worden momenteel samengelegd om te komen tot expertise-uitwisseling. In het voorjaar van 2019 zal er een groot thematisch veranderforum plaatsvinden waarop iedereen mee ondergedompeld zal worden in doelgerichte zorg. Heb je zelf expertise in huis of ben je geïnteresseerd? Sluit dan zeker aan bij de actiegroep.

Training doelgerichte zorg

In Ledeberg vond een proefproject plaats waarbij de professionals die daar werkzaam zijn een tweedaagse training konden volgen rond doelgerichte zorg. De training is zeer positief geevalueerd; je kan hierover meer info terugvinden op deze pagina.

In het najaar van 2019 wordt de training in nieuwe wijken van Gent georganiseerd. De voorbereidingen zijn hiervoor nog bezig; contacteer michiel.van.lysebetten@hvg.be als je meer informatie wenst.

Lees meer over doelgerichte zorg

Onze noorderburen staan al een heel pak verder met dit thema. Wie verdere praktijkgerichte informatie wil, kan zeker eens surfen naar volgende websites (in Nederland spreekt men over persoonsgerichte zorg in plaats van doelgerichte zorg):

Contacteer ELZ Gent

Je kan het veranderteam contacteren via: info@elzgent.be