Inzetten op toegankelijkheid van het zorg- en welzijnsaanbod in Gent is één van de hoofddoelen van Eerstelijnszone Gent. Toegankelijkheid bestaat uit meerdere facetten: begrijpbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid.

In een organisatie waar zorg voor de Gentse burger centraal staat, is aandacht voor gebruikersparticipatie een evidentie. Dit houdt in dat patiënten, cliënten en hun omgeving mee zeggenschap hebben over de richting die Eerstelijnszone Gent uitgaat.

Eén derde van de Belgen heeft het soms psychisch moeilijk in zijn of haar levensloop. Dankzij de samenwerking tussen de Stad Gent en Eerstelijnszone Gent zijn er sinds september 2021 twee wijknetwerkers geestelijke gezondheid actief in vier wijken.

Continuïteit van zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid in onze eerstelijnszone. Hulp- en zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers werken samen in functie van de zorgdoelen van de persoon met een zorgnood. ~ buurtgerichte zorg