Waakvlamfase vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt er overgeschakeld naar de waakvlamfase, deze fase zal voorlopig worden aangehouden tot april. De waakvlamfase betekent dat er nog een beperkte vraag naar vaccins zal zijn. Om die vraag zo efficiënt mogelijk op te vangen en verspilling te beperken wordt er gewerkt met een beperkt aantal bestel- en leveringspunten per Eerstelijnszone. In de ELZ Gent is dit één centraal gelegen bestel- en leveringspunt.

Apotheek Isabelle Vandewalle
Sint-Pietersaalstraat 13
9000 Gent
09/225 51 25 of algemeen@apotheekvdw.be

Vaccinatiecampagne najaar 2023

Vanuit de Eerstelijnszone Gent ondersteunen wij als faciliterende netwerkorganisatie in overleg met onze partners de najaarsvaccinatie. Ontdek als hulpverlener hieronder (alle) informatie over de vaccinatiecampagne.

Voor wie

Aan risicogroepen wordt het vaccin sterk aanbevolen. Vlaanderen volgt hierin het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Het gaat om

 • iedereen vanaf 65 jaar,
 • personen die in een zorgvoorziening wonen, zoals in de woonzorgcentra,
 • personen met gezondheidsproblemen zoals long- of hartaandoeningen (overzicht is te vinden op www.laatjevaccineren.be)
 • alle personen met een verzwakte weerstand,
 • zwangere vrouwen
 • al wie samenwoont met bovenstaande doelgroepen
 • alle personen werkzaam in de zorgsector.

Voor andere individuele personen staat het vrij om zich al dan niet te laten vaccineren.

Hoe

Eerst komen de bewoners van woonzorgcentra aan de beurt en ook de meest kwetsbaren, die hiervoor best contact opnemen met hun (huis)arts of apotheker. Daarna volgen de andere prioritaire doelgroepen.

De vaccinaties zullen tijdens deze herfststrategie worden toegediend via de eerstelijnsgezondheidssector: huisartsen, apothekers en verpleegkundigen, de arbeidsartsen en de coördinerend raadgevend arts (CRA) in de woonzorgcentra.

Opgelet: niet alle apothekers dienen vaccins toe. Op deze website kan men via adres of postcode opzoeken waar men terecht kan.

Waar

 • Er komen geen grote Vlaamse vaccinatiecentra. Er zullen ook geen centraal uitgestuurde uitnodigingen komen.
 • Een vaccin kan verkregen worden bij de huisarts en (huis)apotheker.
 • De lijst van apothekers die zullen vaccineren en/of optrekken kan je hieronder terugvinden.

Timing

Vanaf midden september start de vaccinatie tegen COVID-19 voor mensen die in zorgvoorzieningen, zoals woonzorgcentra, wonen. Bewoners van woonzorgcentra zullen prioritair gevaccineerd worden door de CRA (coördinerend raadgevend arts) van het WZC waar ze verblijven. Bewoners van een assistentiewoning, dat verbonden is aan een WZC, kunnen ook door de CRA gevaccineerd worden. Personen in langdurige zorg worden door hun instelling geïnformeerd waar zij zich kunnen laten vaccineren.

Vanaf oktober kunnen personen van 65 jaar of ouder, zwangere vrouwen of personen met bepaalde gezondheidsaandoeningen een afspraak maken bij hun huisarts of apotheker in Gent voor het COVID-19 vaccin. Ook andere personen, buiten deze doelgroep, kunnen zich laten vaccineren indien ze dit wensen. Vanaf half oktober is het mogelijk om het COVID-19 vaccin en het griepvaccin op hetzelfde moment te krijgen. De griepprik kun je vanaf half oktober halen bij de apotheker.

Pediatrische vaccins

Omdat er een beperkte hoeveelheid pediatrische vaccins beschikbaar is, zal de vaccinatie van kinderen meer gecentraliseerd verlopen. In de eerstelijnszone Gent zal het pediatrisch centrum UZ Gent instaan voor alle pediatrische vaccins tot 12 jaar.

Vaccinatie voor kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar

Vaccinatie voor kinderen tussen 5 en 11 jaar:

 • Vaccins voor deze leeftijdsgroep zijn nog niet beschikbaar, de vaccins dienen nog geleverd te worden.
 • UZ Gent voorziet een vaccinatie dag eind oktober.
 • Aanmelden kan via het Secretariaat.kinderpneumologie@uzgent.be

Vaccinatie voor kinderen tussen 12 en 18 jaar:

 • Kinderen tussen 12 en 18 jaar kunnen worden gevaccineerd met volwassen vaccins. Hiervoor wordt dezelfde dosis (0.3 ml) gebruikt.
 • Vaccinatoren kunnen deze kinderen zelf vaccineren, er is geen doorverwijzing naar een pediater nodig.

Meer informatie: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-van-kinderen-in-vlaanderen

Meer info gewenst?

Materiaal

Campagnemateriaal

Het Departement Zorg ontwikkelt campagnematerialen om deze doelgoepen aan te sporen zich te laten vaccineren in het najaar van 2023. Vaccinatie is namelijk onze belangrijkste troef om te voorkomen dat er ernstige complicaties optreden. Wens jij deze boodschap mee te verspreiden? Bestel hier je gratis materialen.

Sjabloon uitnodigingsbrief najaarsvaccinatie 2023 

Interessante linken

Toolbox Vaccinatiestrategie

Webinar 30 augustus 2023

Op woensdagavond 30 augustus 2023 gaf Huisartsenvereniging Gent, KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaamse Apothekersgild) en Eerstelijnszone Gent een webinar, gericht naar huisartsen, apothekers en verpleegkundigen betreffende de herfstvaccinatie 2023 in Gent. Het omvatte voornamelijk:

 • een korte schets van het Vlaams kader
 • herfststrategie 2023: doelstelling, doelgroep, praktische zaken en de aanpak in eerstelijnszone Gent
 • ruimte voor vragen

Heb je het webinar niet kunnen bijwonen? De presentatie kan je alvast hier terugvinden.

Video's