Doelgerichte zorg is in opmars en kan heel verbindend werken tussen partners van verschillende sectoren. Deze benadering van gezondheidszorg richt zich op de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en zijn/haar levensdoelen. Het is een verschuiving van de traditionele ziekte- en probleemgerichte zorg naar een benadering die zich richt op wat er voor de persoon écht toe doet in het leven. Een doelgerichte aanpak houdt bij uitstek rekening met (het verschil in) gezondheidsvaardigheden.

Waarom een opleiding?

Doelgerichte zorg doe je natuurlijk niet alleen! Om samen doelgericht aan de slag te gaan, is het belangrijk om:

Doelen samen met de persoon en diens omgeving in kaart te brengen (module 1).

Interprofessioneel samen te werken om te streven naar meer kwaliteit en continuïteit van zorg (module 2).

Maatschappelijke drempels te herkennen die een impact kunnen hebben op het zorg- en ondersteuningsproces (module 3).

Interesse?