Op deze pagina

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de zorgraad van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne? Dan kunt u hier een klacht indienen. Dit biedt ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Klachtenformulier

Dit is een klachtenformulier met betrekking tot de dienstverlening van de zorgraad van de Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne. Gelieve hierin uw klacht te noteren. U mag binnen de 3 weken een antwoord van ons verwachten.

Naar het klachtenformulier