Banner doorverwijskaartje

Vereenzaming, vergrijzing en toenemende zorgvragen vormen belangrijke toekomstige uitdagingen. De grijze druk is in eerstelijnszone Schelde en Leie (37%) hoger dan het Vlaams gemiddelde (35,7%). Eerstelijnszone Schelde en Leie en de lokale besturen Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte wensen hierop een antwoord te bieden door onder andere goede buurtwerking te stimuleren. Via buurtwerking en buurtsignalisatie worden noden laagdrempelig opgevangen, burgers geïnformeerd en acties georganiseerd om hieraan tegemoet te komen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de uitrol van de buurtplatformen Hoplr, Giveaday en Welbi.

Voor wie is het doorverwijskaartje en wat kan je er mee doen?


In oktober 2022 werden de doorverwijskaartjes ‘samen zijn we goud waard’ geïntroduceerd binnen eerstelijnszone Schelde en Leie. Met deze realisatie wordt ingezet op laagdrempelige detectie van signalen bij vereenzaamde senioren door thuisdiensten en de omgeving in de thuissetting (huishoudhulp, verpleging, gezinshulp, mantelzorgers, buren,..). Het doorverwijskaartje biedt enerzijds de mogelijkheid om een signaal/vraag over het lokale zorg- en dienstenaanbod voor een buur, cliënt of patiënt door te geven aan de juiste persoon. Opgelet: voor strikt medische zorgvragen richt u zich best tot de huisarts. Anderzijds ligt de focus ook op de kracht van de burger, want via het doorverwijskaartje kan je ook aangeven dat je zelf iets wil betekenen voor je zorgzame buurt. De start van het project ging hand in hand met de 10-daagse van de geestelijke gezondheid in oktober.

Zorgzame buurten: zorgen voor elkaar en samen zorgen dragen


Met dit project tracht ELZ Schelde en Leie bij te dragen aan een zorgzame buurt, een betere toeleiding naar zorg/welzijn te voorzien en de burgers te informeren over het dienstenaanbod. Een zorgzame buurt is een buurt waar jong en oud samen leven, waar bewoners elkaar kennen en helpen.

Dit project is een samenwerking tussen Eerstelijnszone Schelde en Leie, de lokale besturen Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Logo Gezond+.

Meer info:

Deinze:

De Pinte: Sociaal Huis, 09 280 93 03, Info@sociaalhuisdepinte.be

Nazareth: Sociaal Huis, 09 396 50 50, Welzijn@nazareth.be

Sint-Martens-Latem: Sociaal Huis, 09 282 78 36, Sociaalhuis@sint-martens-latem.be

Zulte: Sociaal Huis, 09 397 12 00

Benieuwd naar de doorverwijskaartjes?

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?