Dossier KBS Doelgerichte zorg

We dienden in 2023 een kandidaatdossier in voor de projectoproep doelgerichte zorg bij de Koning Boudewijnstichting voor een financiƫle steun. Ons dossier is goedgekeurd! Deze goedkeuring is een bevestiging dat we een waardevol traject aan het afleggen zijn.

We hebben al enkele eerste stappen gezet voor dit project:

  • Onder begeleiding van Bind-kracht vzw werkten we samen met de werkgroep kwetsbare groepen een visietekst rond doelgerichte zorg uit.
  • In samenwerking met verschillende actoren uit de eerste lijn organiseerden een focusgroep met als thema hulpverlening bij complexe zorgvragen. We gingen aan de slag om de visietekst te vertalen naar een haalbare train-de-trainer rond doelgerichte zorg.

Nu gaan we als Eerstelijnszone verder met alle verzamelde informatie om een goede train-de-trainer opleiding te organiseren voor professionals uit de eerste lijn die geconfronteerd worden met complexe zorgvragen.