NIEUWSBRIEF MEI 2021

Woordje van de voorzitter


Er werden reeds meer dan 46.058 vaccins gezet in Vaccinatiecentrum Pallieterland. Momenteel zijn alle 65-plussers uitgenodigd geweest voor hun coronavaccin. We behaalden een vaccinatiegraad van 99% bij deze doelgroep. 45% van onze 65-plussers is zelfs al volledig gevaccineerd. Je kan de voortgang volgen via deze link.
 
In de organisatie van het vaccinatiecentrum kruipt veel tijd, van heel veel mensen uit alle geledingen van Pallieterland. De tevredenheidsenquête kreeg gemiddelde scores van 8 tot 9 op 10 voor alle vragen. Heel hard bedankt aan iedereen die dit mee heeft mogelijk gemaakt !
 
De COVID-19 vaccinatiecampagne loopt volop verder. Binnenkort zullen alle risicopatiënten uitgenodigd zijn, en kan de gezondere bevolking uitgenodigd worden van 64 jaar en jonger. Een beperkte doelgroep van de meest kwetsbaren die écht niet tot in het vaccinatiecentrum geraken wordt sinds begin april thuis gevaccineerd, ofwel door de huisarts ofwel door het mobiel team van het vaccinatiecentrum. De goede ervaring hiermee leidt hopelijk tot het tijdig opdoeken van het vaccinatiecentrum. Zo kunnen mensen vanaf november opnieuw naar CC De Mol gaan voor hun dosis cultuur, niet meer voor een corona-prik.
 
De COVID-19 contactopsporing vraagt nog altijd veel tijd en energie van onze eerstelijnszone, vooral van onze eigen personeelsleden, de lokale field agent, de medische experts en de bellers van de lokale besturen. Ook hen wil ik danken voor hun volgehouden inspanning.
 
De coronacrisis versnelt een paar ontwikkelingen die zich al hadden ingezet. Digitalisering is een open deur, dat werd reeds aangehaald in een vorige nieuwsbrief. Een andere ontwikkeling die in de schijnwerpers staat door COVID-19 is het meer inzetten op preventie. Want als de Belgen minder problemen met obesitas had gehad, dan zouden er minder medeburgers met corona op intensieve zorg zijn beland. Obesitas is met recht en reden een reden om sneller gevaccineerd te worden. Maar wat is nog beter dan prioritaire vaccinatie van risicopatiënten: natuurlijk zorgen dat er in totaal minder risico-patiënten zijn …
 
Als eerstelijnszone willen we werk maken van preventie en dat doen we door onze samenwerking met het LOGO te versterken. U zal hun belangrijke data prominenter in onze agenda zien staan, en zal vaker nieuws vernemen van projecten die we samen opzetten.
 
Tot hoors,
 
Jullie voorzitter
 
Bert Leysen

Terug naar Top

 

Parkinson Praatgroep


De Parkinson Praatgroep heeft als doel om in groepsverband zo creatief mogelijk met de ziekte om te gaan. Gratis toegang voor iedereen (patiënten, partners, mantelzorgers en geïnteresseerden).
 
Door Corona is het nauwelijks mogelijk om fysiek bijeen te komen, als alternatief is er de mogelijkheid om met de computer d.m.v. een groep-videochatprogramma toch te vergaderen. Op dit moment vindt er elke zondag om 9u30 een online zoomsessie plaats.
 
Als je wil deelnemen aan deze chat sessies wordt je afzonderlijk en ongeveer wekelijks uitgenodigd. 
Verwittig Gilbert op voorhand per telefoon of sms op 0495404005 of met een e-mail naar gilbert.verbist@gmail.com zodat aangepaste uitnodigingen naar uw mailbox gestuurd kunnen worden.
 
Vanaf 2 juni vermoedelijk terug fysieke vergaderingen te Duffel.
Voor meer info bekijk hier de webpagina of neem contact op met Gilbert.
 

Terug naar Top

 

HealthLi Buurtkompas


Wil je in de eerste lijn aan de slag met gezondheidsvaardigheden en/of eenzaamheid? Kom naar de slotavond van HealthLi Buurtkompas, een project van de Thomas More Hogeschool in samenwerking met eerstelijnszone Pallieterland en de steun van het Fonds dr. Daniël De Coninck.
Graag een uitnodiging? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het project.
Meer info

Terug naar Top

 

Vaccinaties Covid19


Prikpartners gezocht!

Eerstelijnszone Pallieterland start met het Prikpartnerinitiatief. Dit kwam overwaaien uit Eerstelijnszone Meetjesland en werd aangepast en vorm gegeven op maat van Pallieterland.
Het initiatief wil mensen met elkaar verbinden in de strijd tegen Corona door elkaar te helpen bij de vaccinatie. Je kan prikpartner worden of een prikpartner zoeken.
 
Word prikpartner!
Denk jij dat iemand in je buurt, straat of appartementsgebouw, je vrienden- of kenniskring, je vereniging… hulp kan gebruiken? Stap dan (coronaproof) op deze persoon af en bied je aan als prikpartner. Dan kan hij/zij op het moment dat de uitnodiging in de bus valt, jou contacteren voor ondersteuning.
Van deze prikpartners wordt niet verwacht dat zij vaccinatie-experten zijn. Ze kunnen bv. helpen bij het maken van een afspraak via digitale weg, informatie opzoeken op www.vaccinatiecentrumpallieterland.be of contact opnemen met het callcenter indien nodig. Zo kunnen de prikpartners mee zoeken naar een oplossing voor vervoer naar het vaccinatiecentrum, anderstaligen helpen met het vinden van de juiste informatie of mensen begeleiden in hun traject doorheen het centrum.
 
Zoek een prikpartner!
Kreeg je een uitnodiging voor de Corona-vaccinatie? Weet je niet hoe je je afspraak bevestigt, hoe je in het vaccinatiecentrum geraakt of zoek je iemand die je bijstaat tijdens jou afspraak? Vraag buren, vrienden, kennissen… om hulp! Er staat zeker en vast een prikpartner voor jou klaar.
In het kader van dit initiatief verspreiden we vanaf deze week de flyers ‘word prikpartner’ en ‘zoek jij een prikpartner?’, o.a. in het vaccinatiecentrum.
 

Wanneer is het mijn beurt?

Benieuwd wanneer je aan de beurt bent voor je coronavaccinatie? Via onderstaande tool kan je op basis van je leeftijd opzoeken wanneer je ongeveer je uitnodiging en je de eerste en tweede dosis van het vaccin mag verwachten.
 
Deze tool van het Agentschap Zorg en Gezondheid toont de data voor mensen tussen 18 en 64 jaar zonder onderliggende aandoening die hen prioriteit geeft voor vaccinatie
Dit is geen exacte timing, maar een inschatting! 
 • De richtdatum is op weekniveau:  als er staat 'maandag 31 mei' dan slaat dit op ‘in de week van 31 mei’.
 • Deze richtdatums zijn onderhevig aan de leveringen van de verschillende producenten.
 • Deze richtdatums zijn onderhevig aan de vaccinatiegraad die we behalen (in de tool is gerekend aan 100%).
 • Hou zeker rekening met een mogelijk verschil van één week vroeger of één week later voor je effectieve uitnodiging en vaccinatiedata. 

 

Vaccinatiegraad ELZ Pallieterland

We starten alvast met goed nieuws. Meer dan 95% van de 65-plussers in eerstelijnszone Pallieterland ontving tot op heden al minstens één prik. We kunnen dus zeker een voorbeeld nemen aan onze 65+’ers en kijken er naar uit dat zij ook voor hun tweede prik een bezoek brengen aan het vaccinatiecentrum.
 
Hieronder een bondige visuele weergave van de huidige cijfers:

dc9a3e28-99b0-cdd8-0c8e-95f4f7223afb.jpg

 a5592408-4d63-c74e-939a-cff51a0afaa1.jpg

Werkgevers: cruciale partners in de vaccinatiecampagne

Werkgevers hebben een belangrijke positie via dewelke zij kunnen informeren en ondersteunen bij COVID-vaccinatie. Ondersteunen kan in twee eenvoudige stappen die weinig tijd vragen:
 1. Informeren & signaleren
 • Als u seizoenarbeiders tewerkstelt, kan u hen informatie bezorgen. U kan bijvoorbeeld folders en affiches downloaden, drukken en afgeven. Anderstalige informatie over COVID-vaccinatie vindt u hier.
 • Heeft u WhatsAppgroepen met uw medewerkers? Dan kan u korte officiële audioboodschappen met informatie met hen delen. Deze fiche legt uit hoe u audioboodschappen downloadt en deelt via WhatsApp.
 1. Ondersteunen bij bevestigen afspraak
 • U kan eenmaal per 2 weken informeren of men al een uitnodiging heeft ontvangen.
 • Heeft de werknemer een uitnodiging ontvangen, maar weet hij/zij niet hoe de afspraak te bevestigen? Dan kan u dit samen doen: online of via 03 8000 410.
 • Zijn er werknemers zonder rijksregisternummer? Verwijs hen naar het stads- of gemeentebestuur. Zij helpen de werknemer dan verder aan een BIS-nummer zodat hij of zij gevaccineerd kan worden.
Om werkgevers hierbij te ondersteunen, ontwikkelden we een bondige fiche die deze stappen bondig weergeeft.  Klik hier voor de fiche: https://www.laatjevaccineren.be/wanneer-word-ik-gevaccineerd-tegen-corona
 

Terug naar Top

 

Start samenwerking Heilig Hartziekenhuis en zelfstandige vroedvrouwen


Ann Van Looveren, vroedvrouw in onze eerstelijnszone en bestuurder vanuit cluster gezondheidszorg, aan het woord.
 
Veranderforum ELZ. Nooit van gehoord; erg benieuwd. Vanuit het oogpunt van mijn eigen beroep; vroedvrouw; zeker interessant want onvoldoende bekend bij andere zorgverleners zoals huisartsen.
Wat het inhield bleek veel groters en uitgebreider dan ik had gedacht; al snel bleek ook dat er nog héél veel op de agenda stond, en dat het toch nog wel even zou duren voor er duidelijk zichtbare resultaten zouden zijn.
Door de opdeling in clusters kwam ik in de cluster gezondheidszorg terecht, waar je de afgevaardigden toch wel wat beter leert kennen. Ik kwam in gesprek met Hilde Hofman, diensthoofd patiëntenbegeleiding in het Heilig Hartziekenhuis van Lier en eveneens afgevaardigd in het bestuursorgaan van ELZ Pallieterland.
 
Hilde gaf aan dat ‘meer en betere samenwerking met de eerstelijn’ een strategische doelstelling was van het ziekenhuis en dat het mandaat van Hilde in de ELZ enorm werd gesteund.
 
Al gauw kwamen we in gesprek en ondervonden we dat er nog best wat opportuniteiten en to do’s bestonden in de samenwerking tussen het ziekenhuis en de zelfstandige vroedvrouwen.  Hilde hoorde mijn  bezorgdheden en besprak deze intern met de clusterverantwoordelijke voor de moeder en kind eenheid. Kort daarna werd ik uitgenodigd op een overleg met de zorgcoördinator en het medisch diensthoofd gynaecologie.  Dit ervaarde ik als een zeer constructief overleg waar er erkenning was voor de bekommernissen van de zelfstandige vroedvrouw.  Er heerste bovendien een wederzijds streven naar betere afstemming.
 
Toen kwam Corona…
 
Corona krijgt ons niet klein, moeten ze in het Heilig Hartziekenhuis gedacht hebben. Zeker nu jonge gezinnen nog vaker snel terug naar huis willen, en door corona ondersteuning van familie ook beperkt is.  Zij hebben een online meeting georganiseerd; waarop alle zelfstandige vroedvrouwen in de regio werden uitgenodigd. Ook de gynaecologen werkzaam in het ziekenhuis hebben deze meeting mee gevolgd. Een grote groep, waar iedereen de kans kreeg om zich voor te stellen en verwachtingen te duiden. Vanuit deze groep is momenteel een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep zal zorgen voor een verdere verbeterde samenwerking. Momenteel wordt vooral gewerkt aan de bereikbaarheid. Hoe en wanneer kunnen we elkaar best contacteren? Wat verwachten we van elkaar? Natuurlijk met respect voor GDPR.
De basis is gelegd; met wederzijds respect.

Terug naar Top

 

Mondiale Werken Regio Lier en ELZ Pallieterland stellen het project Sensi-ambassadeurs voor


Kan een Sensi-ambassadeur jou of jouw organisatie helpen?
 
Sensi-ambassadeurs sensibiliseren en informeren mensen binnen hun eigen netwerk over corona en de maatregelen ertegen. Ze motiveren anderen binnen hun wijk, groep of gemeenschap om de maatregelen te volgen en zich te laten vaccineren. Daarnaast hebben de ambassadeurs andere rollen, die kunnen afgesproken worden met het centraal aanspreekpunt: Esma Meharzi.
 
U kan bijvoorbeeld een Sensi-ambassadeur aanvragen voor:
 • Sensibiliseren via infomoment, belronde, drempelbezoek, organiseren van kleine workshop
 • Ondersteunen van kwetsbare personen bij het telefonisch of online boeken van hun vaccinatie-afspraak
 • Eventueel begeleiden van de persoon bij afspraak naar/in vaccinatiecentrum
Heeft u vragen over (het aanvragen van) een Sensi-ambassadeur? Neem dan contact op met Esma Meharzi via asmameharzi@hotmail.fr of via 0465 27 09 75.
 
Samen zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om zich te laten vaccineren. Zo winnen we onze vrijheid terug!

Terug naar Top

 

Webinarreeks 'Geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren'


Na de succesvolle eindejaarswebinars 2020 stelt Crosslink PANGG0-18 graag de zomerwebinars 2021 voor!
Rode draad door deze webinarreeks is 'Geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren'.
Een overzicht van de sprekers en thema’s:
Datum + uur  Spreker  Thema/titel 
Dinsdag 1 juni 13u30-15u30  Kadodder​ Opvoedingsondersteuning aan ouders met licht verstandelijke beperking​
Woensdag 9 juni 10u-12u   Winny Ang ​ Cultuur en psychopathologie: tussen meten, weten en begrijpen  ​
Dinsdag 15 juni van 10u-12u  Laurence Claes, KU Leuven en UAntwerpen ​ Wat als zelfzorg zoek is? Diagnostiek en behandeling van zelfverwondend gedrag.  ​
Dinsdag 22 juni van 10u-12u  ​Suïcidepreventiewerking Suïcidepreventie bij jongeren​
Donderdag 24 juni van 9u30-11u30 TIARA Gent ​ Vroegdetectie bij ASS​

Meer informatie op de website: https://pangg0-18.be/zomerwebinars/
De inschrijvingen lopen al volop binnen, dus wees er snel bij!

Terug naar Top

 

NIEUW aanbod psychologische hulp


Stad en OCMW Lier schakelt de hulp in van vzw Solentra (Solidariteit en Trauma) voor psychologische hulp bij patiënten met migratieachtergrond die kampen met een trauma. Denk hierbij aan mensen met een vluchtgeschiedenis of oorlogstrauma die mogelijk klachten hebben zoals angst, buikpijn, slapeloosheid, futloosheid, depressie, enz.

Naast een aanbod individuele hulp en begeleiding voor de patiënt is het ook mogelijk om als arts of zorgverlener in de eigen praktijk ondersteuning te krijgen van de psychologe van Solentra bij moeilijke cases of noden via consultancy ter plaatse.
 
Intervisie rond een specifiek thema gelinkt aan migratie is ook een mogelijkheid, mocht je als huisarts of zorgverlener daar nood aan hebben.

Dit aanbod is specifiek voor Lier.
Het volledige aanbod (intervisie/consultancy) wordt gratis aangeboden via subsidiëring van de stad en het OCMW Lier voor personen die in Lier wonen en voor huisartsen en andere zorgverleners uit Lier (ook indien het gaat over patiënten die buiten Lier wonen).

Andere artsen/zorgverleners/patiënten kunnen rechtstreeks bij het betalende aanbod van Solentra aankloppen of dit aankaarten bij hun eigen gemeente/OCMW.
 
Meer informatie over Solentra vind je op de website: https://www.solentra.be/nl/
 

Cliënten aanmelden bij Solentra kan via de website: https://www.solentra.be/nl/aanmelden/

 
Verder heb je ook:
 • De telefonische helpdesk in geval van nood/dringende vragen, iedere werkdag van 8u tot 20u
  • 0483 61 34 84
 • Psychologe Hilde Herrygers is iedere maandag aanwezig in het sociaal huis te Lier
 • Intervisies kunnen bij Karima Adouiri, consulent diversiteit stad en OCMW Lier, aangevraagd worden via karima.adouiri@lier.be en worden georganiseerd vanaf 3 personen.

Terug naar Top

 

Info Logo Mechelen


In april ging de 10e Week van de Valpreventie door. De Logo's uit de provincie Antwerpen en experte valpreventie Tinneke Claes organiseerden 4 webinars voor ouderen en mantelzorgers. De webinars zijn vanaf nu op de website van het Logo te herbekijken.

- BLAAS OP 31 MEI BUBBELS IN JE BUBBEL 
Binnenkort is het de Werelddag zonder Tabak. Wil je vanuit jouw organisatie hier iets rond doen? Maak dan zeker onderstaande actie bekend binnen jouw netwerk door het te verspreiden via jullie kanalen: 
 

“Op 31 mei is het zover: de Werelddag zonder Tabak. Zien roken doet roken. Daarom is het belangrijk dat we kinderen zo veel mogelijk het goede voorbeeld geven en de sociale norm veranderen om hen weerbaarder te maken. Met de slogan “ik blaas liever bellen dan rook” organiseert Generatie Rookvrij daarom dit jaar opnieuw een sensibiliseringscampagne over roken. Met deze campagne willen ze iedereen oproepen om massaal virtueel mee bellen te blazen. 
Hoe kun jij deelnemen? Dat is simpel!  Blaas met jouw bubbel op 31 mei bellen in plaats van rook en plaats er een beeld van op jouw sociale media met de hashtag #ikblaaslieverbellendanrook. Vergeet zeker Logo Mechelen niet te taggen, zodat ook zij jouw beeld kunnen delen op hun pagina.” 

 
Wil je naast deze actie ook extra inzetten op het thema? Logo Mechelen deelt op 31 mei een inspiratiegids vol met verschillende leuke acties waarmee jouw organisatie doorheen het jaar aan de slag kan.
Heb je verder nog vragen of kan je ondersteuning gebruiken bij jouw actie? Neem dan zeker contact op met jouw aanspreekpunt
 
OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE ZORG 
Eind april lanceerden 12 Vlaamse ziekenhuizen een opvallende oproep: ze vragen om niet meer te roken aan de ingang en op andere zichtbare plaatsen aan hun ziekenhuis. Ze plaatsten rookruimtes uit het zicht van de bezoekers. Deze oproep past perfect in het kader van het project ‘Rookvrije zorg'. Met dit project willen de deelnemende ziekenhuizen en het Vlaams Instituut voor Gezond Leven een rookvrije omgeving creëren, want zien roken, doet roken. 
Wil je van jouw zorginstelling (of deze binnen je gemeente) ook een rookvrije omgeving maken? Neem dan zeker een kijkje op de nieuwe website ‘rookvrijezorg.be'. Hier vind je een handig stappenplan om een structureel rookbeleid uit te stippelen en een inspiratiegids met verschillende ondersteuningsmaterialen. Ook zal je hier binnenkort animatiefilmpjes terugvinden die getoond kunnen worden in de wachtzalen.  
 
- Haal (nu tijdelijk gratis) 1 of meer pakketjes van 5 keer 15 verschillende emotiebuttons op bij het Logo, samen met een aantal posters die erbij gehangen kunnen worden. Het pakket bevat ook wat promotiemateriaal over de Geluksdriehoek en NokNok. Je kunt natuurlijk ook onze emotiemuur ontlenen.
Met de emotiebuttons wordt praten over wat je voelt onder de aandacht gebracht. Mensen kunnen één van de 15 verschillende buttons kiezen en opspelden. Zo’n button moedigt aan om in dialoog te gaan met elkaar. Vaak durven we niet te spreken over onze minder aangename gevoelens en zeggen we al snel dat alles goed gaat. Laat bezoekers, scholieren, bewoners, ... een button kiezen en die opspelden. Vraag waarom iemand zich op dat moment zo voelt of laat hen onderling stilstaan bij hun gevoelens.
 
- Welke tandenborstel gebruik je best? Hoeveel fluoride zit er in je tandpasta? Wat is mondvriendelijke voeding? De folders 'basisadviezen mondgezondheid' geven tips voor een gezonde mond. Download de folders op onze website of bestel de gedrukte versies.
Folder basisadviezen mondgezondheid voor peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar: https://logomechelen.be/content/basisadviezen-mondgezondheid-voor-peuters-kleuters-en-kinderen-tot-12-jaar
Folder basisadviezen mondgezondheid voor jongeren en volwassenen: https://logomechelen.be/content/basisadviezen-mondgezondheid-voor-jongeren-en-volwassenen
 
- Samen met jullie werkten we in 2020 aan een gezonde regio. Ook in de toekomst mag je rekenen op onze ondersteuning voor het verder uitbouwen van het lokaal preventief gezondheidsbeleid. Bekijk het volledig jaarverslag 2020 op www.logomechelen.be/jaarverslag
 

Terug naar Top

 

Save the dates


31/05/2021  Werelddag zonder Tabak

10/06/2021  Algemene vergadering vzw ELZ Pallieterland
Deze vergadering zal doorgaan via Microsoft Teams 20u-21u30. Indien u geen lid bent en graag deelneemt aan de vergadering kan u een mailtje sturen naar veronique@elzpallieterland.be. We bezorgen u een digitale uitnodiging.

21/06/2021  Praatcafé Dementie Ranst - Hoe contact houden als praten moeilijker wordt?
Online én live 19u30-21u30 te WZC Czagani - Kapelstraat 64, 2520 Broechem (onder voorbehoud van de coronamaatregelen op dat moment)
Nadia Hainaut, dementie-expert van ECD Orion i.s.m. PGN komt spreken over zintuigelijke beleving bij personen met dementie.
Er komt ook een mantelzorger aan het woord.
Gratis te volgen.
Inschrijven verplicht via thuiszorg@ranst.be
Meer info: 03 385 38 88 (OCMW Ranst)

23/06/2021  Dag van de mantelzorger
Zet mantelzorgers mee in de bloemetjes.

07/09/2021  Slotavond HealthLi Buurtkompas
Afhankelijk van de coronamaatregelen zal deze doorgaan in Thomas More campus Lier en/of online 19u00-21u00.
Graag een uitnodiging? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van dit project.

??/09/2021  Praatcafé Dementie Lier WZC Paradijs

06/10/2021  Platvormvergadering vzw ELZ Pallieterland

14/10/2021  Overleg Platform Dementie
‘Empathie en veerkracht voor zorgverleners van personen met dementie in tijden van verlies’ 13u30-16u30
Deelnemers is iedereen die instaat voor de hulp en de zorg of de organisatie ervan voor personen met dementie.
Het programma bestaat uit een lezing over “Moe van het meeleven” van Eveline De Blauwer, psychologe bij PNM en drie workshops over “Energiegevers en -vreters”“Aan de slag met de verlieskoffer" en “Creëren van een krachtbronnen-cultuur in jouw organisatie".
 
Heb jij in je organisatie een (nieuw) initiatief voor personen met dementie dat je wil delen op het OPD? Geef ons dan een seintje via: herman.wauters@dementie.be


Deze save the dates zijn ook steeds terug te vinden in onze kalender op onze website.
Een suggestie doen voor onze kalender? Stuur een mail naar veronique@elzpallieterland.be
 

Terug naar Top

logo vaccinatiecentrum Pallieterland

Hoe verloopt je vaccinatie?

Infobrochures voor 65-plussers

Vrijwilliger? Super! Je kan je hier aanmelden!

Professionele thuisverpleegkundigen die willen werken in het centrum, melden zich bijkomend aan bij het Consortium via deze link.

Sensi-ambassadeur worden? Via de volgende link vind je meer info:
pdf bestandvrijwilligersvacature sensi-ambassadeur.pdf (138 kB)

visual corona

Samen tegen eenzaamheid

In het project HealthLi Buurtkompas – een project om gezondheidsvaardigheden te versterken - werkten we 3 gidsen SAMEN TEGEN EENZAAMHEID uit:

1) een gids voor inwoners

2) een gids voor hulpverleners in de eerste lijn

3) een gids voor lokale besturen en organisaties

Deze gidsen worden nu getest op hun bruikbaarheid. Een studiedag volgt in het najaar.

De ontwikkeling van de gidsen gebeurde in samenwerking met de Thomas More Hogeschool en met financiële steun van het Fonds dr. Daniël De Coninck.

Nieuwsbrieven over het project

Interview over het project 

Meer info: joke.coussement@thomasmore.be of 014 56 23 28

Zorgzame buurten/wijken/dorpen

Wil jij mee(r) werk maken van een zorgzaam dorp, een zorgzame wijk of een zorgzame buurt? Dan kan je hier informatie vinden over webinars die je kan volgen.

Een overzicht van de bestaande initiatieven pdf bestandinitiatieven.pdf (183 kB) in onze zone. 

Zoek zorgverleners in jouw zone