NIEUWSBRIEF MAART 2021

Inhoud nieuwsbrief

Woordje van de voorzitter

7bf86b13-0311-43f3-979b-ae5039c812b0.png

Vaccinatiecentrum Pallieterland heeft de kleur van de hoop gekregen, toevallig of niet ook de kleur van de eerstelijnszones. Samen met de vijf lokale besturen, Lier op kop, heeft de eerstelijnszone enorm veel werk verzet om het vaccinatiecentrum in CC De Mol op tijd te kunnen openen. Er kruipt ook veel werk en tijd in om het vaccinatiecentrum elke week te laten draaien.
19 maart is een zeer belangrijke dag: dan worden de eerste 95-plussers in het vaccinatiecentrum gevaccineerd. Een uitdaging die kan tellen. De komende weken zullen de jongere leeftijdsgroepen aan de beurt komen, van oud naar jong.
Mensen met vragen over vaccinaties kunnen terecht bij hun huisarts en hun huisapotheker. Als die het antwoord niet weten en het gaat over praktische zaken, surf dan naar www.vaccinatiecentrumpallieterland.be of bel naar 03 8000 410.

Wil je zelf mensen aanspreken en blijven informeren en motiveren om de coronamaatregelen na te leven? Wil je hen uitleggen waarom het belangrijk is zich te laten vaccineren? Bekijk dan zeker eens de vrijwilligersvacature voor Sensi ambassadeur.

Er is meer dan corona. We informeren in deze nieuwsbrief graag ook over palliatieve zorg voor mensen in armoede, het Family Justice Center, en drie nieuwe gidsen “Samen tegen eenzaamheid” voor Pallieterland. Kijk ook zeker de Uitkijker na, want er staan een aantal interessante momenten op de agenda.

Tot binnenkort, hopelijk ergens op een terrasje!

Jullie voorzitter
Bert Leysen

terug naar inhoud

 

Vaccinaties in vaccinatiecentrum Pallieterland

De voorbije weken is er telkens enkele dagen per week gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. Ben je benieuwd hoe jouw vaccinatie zal verlopen? Bekijk dan dit filmpje.
Op 17 maart 2021 is in de groep van 18 tot 64-jarigen 10% gevaccineerd met minstens 1 dosis, ook in de groep van 65-plussers heeft 10% op dat moment minstens 1 dosis van het vaccin gekregen.

69b3c3b1-7c68-4edb-88e6-ee1e2ca89cf9.png

85bb5f93-b4e4-465e-8062-ebc7d44970c1.png

terug naar inhoud

 

Uitnodiging vaccinatie

Wie aan de beurt is voor vaccinatie krijgt ongeveer twee weken op voorhand een persoonlijke uitnodiging via de post en via de e-box. Als je gegevens gekend zijn krijg je ook een sms en e-mail. Het is dus belangrijk je brievenbus, e-box en mailbox in het oog te houden.
De brief wordt gestuurd naar het officiële domicilieadres, de sms en e-mail naar het nummer en mailadres dat gekend is bij je ziekenfonds. Contacteer je ziekenfonds om na te kijken of ze de juiste gegevens hebben.
Bewoners van zorgvoorzieningen en ziekenhuismedewerkers krijgen geen uitnodigingsbrief van Zorg en Gezondheid. Zij worden uitgenodigd door hun voorziening of werkgever.

terug naar inhoud

 

Informeren 65-plussers rond vaccinatie

Vanuit de eerstelijnszone Pallieterland werd een brochure opgesteld met duidelijke informatie rond vaccinatie voor 65-plussers. De brochure is aangepast “op maat” van elk lokaal bestuur. Zo kan men hierin bijvoorbeeld terugvinden hoe men vanuit zijn of haar eigen gemeente in het vaccinatiecentrum CC De Mol in Lier kan geraken.
De brochure wordt momenteel gedrukt en zal op 18/03 per post aan elk huishouden waar minstens één 65-plusser woont bezorgd worden. De brochure is ook terug te vinden op de website van ELZ Pallieterland.

terug naar inhoud

 

Doeltreffendheid vaccins tegen COVID19

Recent werd het Astra Zeneca vaccin ook goedgekeurd voor vaccinatie bij 55-plussers. We vernamen dat er soms nog vragen worden gesteld over de veiligheid van het vaccin. Daarom zoomen we nog eens in op de vraag: Is dit vaccin veilig?

 • Ja, het vaccin is veilig! Experts over de hele wereld werkten mee aan het ontwikkelen en uitgebreid testen van dit vaccin. Zij weten goed hoe ze dit moeten doen en hoe ze vaccins moeten testen.
 • Hoe kan het dan dat het vaccin zo snel ontwikkeld werd? Door de COVID19-pandemie werd over de hele wereld voorrang gegeven aan het ontwikkelen en testen van een vaccin. Het vaccin was dringend. Daarom kregen de verschillende experts op korte tijd veel middelen en geld om dit vaccin te maken. Dat het vaccin zo snel op de markt kwam heeft te maken met de administratieve goedkeuringsprocedure die sneller volledig werd doorlopen. Er werden geen toegevingen gedaan aan de kwaliteitscriteria en de veiligheid.
 • Hoe weten we dan zeker dat het vaccin veilig is? Elk vaccin in België is streng gecontroleerd door de wetenschap en goedgekeurd door Europa. Ook onze bekende expert Marc Van Ranst, is 55+’er en werd gevaccineerd met een Astra Zeneca-vaccin.

Werken deze vaccins dan goed? Ja, alle vaccins zijn (nadat je volledig gevaccineerd bent) 100% doeltreffend tegen ernstige COVID19-infecties.
Hieronder vind je een figuur die de werkzaamheid van het vaccin weergeeft na een eerste en een tweede dosis. Heb je nog vragen over COVID19-vaccinaties? Kijk dan even op https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen.

36117e88-ed52-41f8-94c7-577fb37f9630.pngterug naar inhoud

 

Zorgen over morgen

Palliatieve zorg als recht voor iedereen wordt zeer duidelijk aangehaald in de wet op palliatieve zorg die verscheen op 14 juli 2002. Het bereiken van bepaalde doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen in armoede, is echter nog steeds een bezorgdheid en uitdaging voor de palliatieve sector.
De armoedevereniging De Schakel en Palliatief Netwerk Mechelen hebben samen een inspiratiegids gemaakt rond levenseindezorg. Dit heeft geleid tot een traject dat uitmondde in de gratis publicatie 'Zorgen over morgen. Een inspiratiegids rond levenseindezorg voor mensen in armoede.'
Meer informatie bij de coördinator van het Palliatief Netwerk Mechelen: Griet Snackaert (telefonisch: 015/41.33.31 of via mail: info@pnmechelen.be)

terug naar inhoud

 

Family Justice Center

Iedere dag zijn er gezinnen die te maken hebben met intrafamiliaal geweld (mishandeling van partner, kind, ouder(en), verwaarlozing, ....) en de hulp- en dienstverlening is vaak erg versnipperd.
Het Family Justice Center (FJC) wil als multidisciplinair expertisenetwerk hierop een antwoord bieden door:

 • Te zorgen voor verbinding tussen de verschillende partners en de betrokken gezinsleden.
 • Sterk in te zetten op het tijdig inspelen op signalen van verontrusting.

Het doel van het centrum is om het geweld in de gezinnen te stoppen, de veiligheid te (her)-installeren en de draagkracht van alle gezinsleden te versterken en dit met bijzondere aandacht voor de kinderen.
Alle hulpverlenings-, politionele, justitiële en bestuursdiensten kunnen rechtstreeks dossiers aanmelden bij:

Het FJC is (voorlopig) niet-rechtstreeks toegankelijk voor cliënten. Cliënten kunnen wel worden doorverwezen naar het FJC.

terug naar inhoud

 

HealthLi buurtkompas

Om eenzaamheid bespreekbaar te maken en de weg naar een luisterend oor, advies, hulp en initiatieven beter bekend te maken zijn er drie gidsen SAMEN TEGEN EENZAAMHEID gemaakt:

 1. Een gids voor elke inwoner
 2. Een gids voor hulpverleners in de eerste lijn
 3. Een gids voor lokale besturen en organisaties

We zoeken 30 inwoners, 20 hulpverleners in de eerste lijn en 5 lokale besturen en organisaties om de gidsen uit te proberen. Inschrijven als kandidaat kan tot 21 maart. Je ontvangt de gids die voor jou van toepassing is, waarna je kan bekijken hoe je deze kan gebruiken in je eigen leven, voor iemand die je kent, of in je praktijk, lokaal bestuur, organisatie, vereniging, school, … . Elke deelnemer krijgt een geschenk.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met de projectleider Joke Coussement via mail joke.coussement@thomasmore.be of telefonisch 014 56 23 28.

terug naar inhoud

 

Uitkijker

Praatcafé dementie:

 • Berlaar: 20 april 2021 om 19u30 (online en live onder voorbehoud). Onderwerp: De persoon met dementie raakt vermist… en nu?
 • Ranst: 21 juni 2021 om 19u30 (online en live onder voorbehoud)

Geplande activiteiten van Similes Emergo

Presentie en nabijheid – met Lucas Joos, Ludmilla Moons en Mathias Vaes

Bezoek Kunstencentrum De Loods en vaste kunstcollectie UPC Duffel – met Christian Verschelden

 • Zondag 4 juli 2021 – 13.30 uur – Kunstencentrum De Loods, Spoorweglaan 32, Duffel
 • Inschrijven & meer info: similes.emergo@gmail.com – 0484 91 62 52
 • Organisatie: Similes Emergo i.s.m. Kunstencentrum De Loods en UPC Duffel

Stuurgroep Similes Emergo – met familievertegenwoordigers en geïnteresseerden

 • Vrijdag 9 juli 2021 – 14 uur – Mechelen (juiste locatie wordt later meegedeeld)
 • Inschrijven & meer info: similes.emergo@gmail.com – 0484 91 62 52

Zorg voor kwetsbare huurders – met Ellen Berghmans, Wim Phlix, Kristina Verhoye en Roel Storms

 • Donderdag 9 september 2021 – 19.30 uur – CC Vredeberg,Vredebergstraat 12-14, Lier
 • Organisatie: Similes Emergo i.s.m. Stad Lier, Eerstelijnszone Pallieterland, AZ Heilig Hart, Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, Volkswoningen van Duffel

terug naar inhoud

logo vaccinatiecentrum Pallieterland

Hoe verloopt je vaccinatie?

Infobrochures voor 65-plussers

Vrijwilliger? Super! Je kan je hier aanmelden!

Professionele thuisverpleegkundigen die willen werken in het centrum, melden zich bijkomend aan bij het Consortium via deze link.

Sensi-ambassadeur worden? Via de volgende link vind je meer info:
pdf bestandvrijwilligersvacature sensi-ambassadeur.pdf (138 kB)

visual corona

Zorgzame buurten/wijken/dorpen

Wil jij mee(r) werk maken van een zorgzaam dorp, een zorgzame wijk of een zorgzame buurt? Dan kan je hier informatie vinden over webinars die je kan volgen.

Een overzicht van de bestaande initiatieven pdf bestandinitiatieven.pdf (183 kB) in onze zone. 

Zoek zorgverleners in jouw zone