NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020

To mask or not to mask?

"To mask or not to mask" titelde therapeut Jürgen Peeters zijn COVID-19 blog.

Onzekerheid en tegenstrijdige informatie kunnen leiden tot angst

 • Om besmet te worden.

 • Anderen te besmetten.

 • Wat maakt het dragen van een mondmasker noodzakelijk, zinvol, efficiënt, met respect voor eigen veiligheid en die van anderen? 

Er zijn ook veel vragen rond alle andere maatregelen, bv. over het aantal dagen in quarantaine na een hoog-risico-contact met een coronapatiënt. De Veiligheidsraad stelt voor om het aantal dagen quarantaine in die situatie vanaf 1 oktober te verminderen van 14 dagen naar 7. Een opluchting voor velen, een extra reden tot angst voor anderen.

Daarom gingen wij graag aan de slag met wat jullie bezighoudt en bekeken we, zoals u van ons mag verwachten, de zaak wat breder. Wanneer is angst geen goede raadgever, contraproductief en ten onrechte verlammend in het kader van hulpverlening? Lees in deze nieuwsbrief hoe Eerstelijnszone Pallieterland dit heeft aangepakt. 

Ook volgende thema's komen aan bod:

Be Safe ! 

Nazomerende groetjes van jullie voorzitter, 
Bert 

P.S. 1: NIEUW Vaste lijn ! Eerstelijnszone Pallieterland nu ook bereikbaar op het nummer 03 230 78 30

P.S. 2: Dank aan onze kersverse nieuwsbriefredacteur Mieke Beirinckx voor de kundige hulp.

Angstreductie - Vorming 'Train-the-trainer' en flyers 


Eerstelijnszone Pallieterland organiseerde op 10 juli een vorming door Katrin Derboven rond angstreductie met betrekking tot sociale contacten.
6523416a-df0a-41cf-9040-d91f1694be0c.jpg
De vorming was vooral gericht op angst bij ouderen en mantelzorgers. Volgende aspecten kwamen aan bod:

 • een kort theoretisch kader rond angst

 • praktische oefeningen en tips

 • vragenronde          

Naast het filmpje van de psychotherapeute heeft Eerstelijnszone Pallieterland ook flyers ontworpen.

Flyer 1 Angst door corona in uw organisatie.
Flyer 2 Angst door corona – hoe ermee omgaan?

Voor meer informatie, de link naar het filmpje en de digitale versie van de flyers klikt u hier

Heeft u reeds initiatieven genomen of bent u van plan iets te ondernemen rond angstreductie? Wij vernemen het graag via info@elzpallieterland.be

 

 

Extra opdracht voor de zorgraad in het kader van corona 


De Vlaamse overheid heeft onze zorgraad de opdracht gegeven om een lokaal COVID-19 team op te richten. Dit team werkt samen met alle relevante partners om COVID-19 besmettingen in onze eerstelijnszone zoveel mogelijk te beperken.

Er moest een keuze gemaakt worden uit onderstaande drie scenario's:

 • Scenario 1 waarbij enkel ingezet wordt op het informeren en motiveren van burgers en professionals in gezondheids- en welzijnszorg om zich zo goed mogelijk aan de corona-maatregelen te houden. Vlaamse contact tracers bellen naar de COVID-19 besmette personen om te weten welke personen een hoog-risico-contact hadden en in quarantaine moeten gaan; 

 • Scenario 2 waarbij behalve op informeren en motiveren ook ingezet wordt op lokale contact tracing. Vlaamse contact tracers bellen nog altijd naar COVID-19 besmette personen om te weten welke personen een hoog-risico-contact hadden en in quarantaine moeten gaan. Lokale contact tracing betekent dat ook lokale maatschappelijke werkers de met COVID-19 besmette personen contacteren om te vragen of ze sociale steun kunnen gebruiken en op welke druk bezochte plaatsen ze zijn geweest. Zo kan de burgemeester soms extra maatregelen nemen om te vermijden dat meer mensen COVID-19 krijgen; 

 • Scenario 3 waarbij het lokale COVID-19 team de verantwoordelijkheid neemt voor zowel de lokale contact tracing (vragen naar druk bezochte plaatsen) als de Vlaamse contact tracing (vragen naar alle hoog-risico-contacten). 

In onze eerstelijnszone werd gekozen voor Scenario 2. Dit betekent een hele inspanning voor de huisartsenkring, de stafmedewerkers van de eerstelijnszone en de sociale diensten van de stad en gemeenten om de nodige gegevens te delen en besmette mensen te contacteren. Deze contactname gebeurt meestal telefonisch, zelden met een huisbezoek. Een bijkomende moeilijkheid is dat de gegevensdeling in orde moet zijn volgens de privacywet. 

Top

Wie zetelt in het COVID-19 team Pallieterland? 

 

 • Bert Leysen, voorzitter ELZ 

 • Marie Coenen, secretaris ELZ en medisch expert/SPOC 

 • Ingeborg Van Hoof, penningmeester ELZ en diensthoofd Wit-Gele Kruis 

 • Jo Sels, ondervoorzitter ELZ en directeur WZC 

 • Riet Van den Broeck, bestuurslid ELZ en apotheker 

 • Johan Debeuf, medisch directeur HHZH 

 • De burgemeester, algemeen directeur en/of noodplanningsambtenaar van Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst (afwisselend aanwezig op vergaderingen) 

 • Carine Cloodts, voorzitter Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving 

Om te voorkomen dat de focus van dit COVID-19 team te eenzijdig wordt, krijgt het bestuursorgaan van de eerstelijnszone elke twee weken een verslag van de COVID-19 vergaderingen. Zo kunnen de vertegenwoordigers van alle clusters blijven volgen en hun mening formuleren over de te volgen strategie. 

Top

 

Vlaamse contactonderzoek en lokale contactopsporing 


Hou u steeds aan de richtlijnen. Draag uw masker waar het verplicht is. Hou steeds 1,5 meter afstand. Ook tijdens een babbel op straat, een fietstocht, op café en in de winkel. Was uw handen vaak en ontsmet ze indien u ze niet kan wassen.

 •  Verander regelmatig van mondmasker.

 •  Draag geen vuil mondmasker. 

 •  Was het katoenen masker op 60°.

 •  Raak de voorzijde NOOIT aan.

 •  Ontsmet uw handen vooraleer u het afneemt.

 •  Neem uw masker steeds af aan de koordjes.

 •  Bewaar het op een veilige plaats.

Sensibilisatie rond de 6 gouden regels kan u vinden op:
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/6-gouden-regels-in-de-strijd-tegen-het-coronavirus/

PROCEDURE COVID-19 TEST vereenvoudigd uitgelegd: 

 1. Heeft u klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts? Blijf dan meteen thuis en bel uw huisarts. 

 2. Uw huisarts zal dan in overleg met u bekijken of er al dan niet een test moet gebeuren en of u al dan niet thuis/in quarantaine moet blijven. De huisarts kan u hiervoor de nodige documenten bezorgen. 

 3. Indien er een test wordt afgenomen: Uzelf en uw huisgenoten blijven thuis terwijl u wacht op het resultaat van de test. U maakt op het daarvoor gekregen document een lijst van de mensen met wie u contact heeft gehad vanaf twee dagen voor uw symptomen begonnen. Deze lijst wordt alleen gebruikt voor het contactonderzoek als uw test positief is. Ook waar mogelijk afstand bewaren tussen uw huisgenoten is nu belangrijk. 

 4. Uw huisarts brengt u op de hoogte van het resultaat van uw test. Indien u niets hoort, neem dan steeds contact op met uw huisarts. 

 5. Afhankelijk van het testresultaat zal uw huisarts u verder instructies geven. Gelieve deze steeds STRIKT te volgen. 

Bij een positieve test zullen de andere huisgenoten ook getest worden. Uw huisarts zal ook hiervoor de nodige richtlijnen geven. 

U krijgt telefoon of een bezoek aan huis (als telefonisch contact niet lukt) van de overheid en/of van uw lokaal bestuur. Zij vragen met wie u contact heeft gehad, hoe lang dat duurde, op welke afstand u elkaar zag en of u een neus/mondmasker droeg. De informatie die u deelt is privé. De overheid neemt contact met deze personen, ook via telefoon of huisbezoek, om hen te informeren dat ze in contact zijn geweest met iemand die COVID-19 heeft (zonder vermelding om wie het gaat). Zij krijgen daarbij het juiste advies. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken. 


NUTTIGE INFORMATIE VANUIT DE OVERHEID 

 • In het filmpje van de Vlaamse overheid wordt uitgelegd hoe het contactonderzoek verloopt. Dit kan u tonen op wachtzaalschermen of delen via nieuwsbrieven en sociale media. Naast de nummers: 02 214 19 19 of sms 8811 kan u ook vanuit het lokaal bestuur door een contactonderzoeker gecontacteerd worden als u positief bent getest op COVID-19. Weet dat u dus mogelijks 2x gecontacteerd zal worden. Bent u telefonisch niet bereikbaar dan zal er iemand langskomen bij u thuis.

 

 

 • De gedrukte folder van de Vlaamse overheid over het contactonderzoek, kan u altijd bijbestellen bij het logo via deze link. Let op, dit is de vorige versie van de folder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de folder (juli 2020), maar die bestaat enkel digitaal. Dat er geen gedrukte versie bestaat van de nieuwste folder werd reeds gesignaleerd bij de overheid maar er is nog geen antwoord daaromtrent. Ook de folder in de andere talen bestaat niet in gedrukte versie. Zie hier de digitale versie.

 

 • Op deze website kan u materialen in eenvoudige taal en met beeld vinden.

 • Deze folder werd ontwikkeld voor mensen die getest moeten worden.

 • Deze folder voor als u contact had met iemand met corona.

Campagne griepvaccinatie


Dit jaar verloopt de griepvaccinatiecampagne gefaseerd met een eerste focus op het vaccineren van de risicogroepen. Na 15 november is er een uitbreiding naar de rest van de bevolking.
Nu dit jaar ook het coronavirus circuleert, is griepvaccinatie - en voor sommigen pneumokokkenvaccinatie - meer dan ooit belangrijk. Want als een nieuwe piek aan coronapatiënten samenvalt met de jaarlijkse griepgolf, kan dat ziekenhuizen en zorgverleners overbelasten. Dankzij vaccinatie is er minder kans dat u naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties door griep. Het is dus van belang de boodschap om te vaccineren breed te verspreiden.  
 
Campagnemateriaal bestellen / downloaden

Ook dit jaar kan u het campagnemateriaal ‘Laat griep deze winter in de kou staan’ bestellen en verspreiden naar de risicogroepen en het brede publiek.

Daarnaast wordt ook de campagne ‘Bescherm jij Yvette?’ en 'Hou griep uit je team' opnieuw gelanceerd om personeelsleden in zorgorganisaties (ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, ...) aan te moedigen zich te laten vaccineren (via affiches, folders, tafelstaanders, stickers, badges, roll-upbanner).
 
Wenst u digitaal campagnemateriaal zoals pancarten voor schermen in wachtruimtes of banners voor sociale media? Download ze rechtstreeks van laatjevaccineren.be

Digitaal campagnemateriaal (e-mailbanner, Facebookcover, handleidingen, artikels) én affiches die u kan personaliseren met uw organisatielogo vindt u op www.hougriepuitjeteam.be

Top

 

HealthLi buurtkompas 


De nieuwsbrief van het HealthLi buurtkompas kan u hier lezen. 

 • Kent u initiatieven rond eenzaamheid en/of depressie bij (jong)volwassenen?

 • Biedt u informatie en/of hulp rond deze thema’s?

Laat het weten via deze link.
Dit kan gaan over een brochure, website, campagne, hulp bij herkennen en doorverwijzen, cognitieve gedragstherapie, buurtinitiatieven die sociaal contact stimuleren, cultuur-, natuur- en sportinitiatieven, digitale contacttools, vorming voor hulpverleners om de eenzaamheid/depressie bespreekbaar te maken.

Tweede verdeelronde beschermingsmateriaal

 

Nood aan nitril handschoenen M/L/XL?  Deze kunnen nog aangekocht worden tegen een sterk verlaagde prijs. Klik hier voor meer informatie.

 

Extra covid-19 gerelateerd aanbod CAW 


Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor de fysieke gezondheid, maar ook een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking. 
De Vlaamse Regering keurde daarom in juli het actieplan mentaal welzijn ‘Zorgen voor morgen’ goed.
De CAW’s kregen een opdracht binnen dit actieplan. Vanuit hun expertise schuift het CAW Boom-Mechelen-Lier vier kernthema’s naar voren, waar ze momenteel extra op inzetten:   

 • Slachtofferhulp (nabestaanden van overledenen en overleden bewoners in woonzorgcentra)

 • Psychosociale begeleiding

 • Relaties en intra familiaal geweld

 • Jongvolwassen

Het CAW is fysiek bereikbaar of via mail, chat en website. 

Uit verschillende hoeken krijgen we te horen dat zelf contact opnemen met het CAW voor een aantal mensen een te hoge drempel is. Daarom biedt het CAW Boom-Mechelen-Lier een proactief aanbod aan. Indien u merkt dat uw cliënten, patiënten, klanten en/of hun naasten nood hebben aan een gesprek, een luisterend oor of professionele hulpverlening dan kan u vragen of u hun telefoonnummer mag doorgeven aan het CAW. 
Het CAW zal dan telefonisch contact opnemen en hen verder helpen.
 
Opgelet

 • Het gaat hier over vragen omtrent psychosociaal welzijn (dus geen covid-19 vragen met medische insteek)

 • Toestemming van de zorggebruiker is vereist; privacygewijs moet er gevraagd worden of u het telefoonnummer mag doorgeven ! 

 
U kan het telefoonnummer doorgeven aan het CAW via
An.VanGorp@cawboommechelenlier.be met vermelding van naam en eventueel een korte schets van de problematiek.
 
U mag de flyer en het extra aanbod ook verspreiden binnen uw eigen organisatie. Zo zorgen we er samen voor dat zij die het nodig hebben het ook weten te vinden.


Top

 Uitkijker

 

 • Dinsdag 6 oktober te Lier om 20u00: Lezing van prof. dr. Elke VAN HOOF (Klinische psychologie Vrije Universiteit Brussel) “Een andere kijk op het ontsnappen aan/uit een burn-out”. Bekijk hier de flyer. 

 

 • Woensdag 7 oktober online om 20u00: Platformvergadering eerstelijnszone m.b.t. feedback op de 5 actiefiches                             Wenst u deel te nemen, laat het weten via carmen@elzpallieterland.be dan krijgt u de link om deel te nemen aan de Teams vergadering. 


a6ef6b68-f26d-4291-85fe-859a48b111f7.jpg
Contactopvolging

Zoek zorgverleners in jouw zone