Streven naar een Gezond en Warm Noorderkempen!

Missie en visie

Problematisch gebruik van verslavende middelen is in iedere Vlaamse stad of gemeente een realiteit en heeft een sterke invloed op het mentaal welbevinden van onze bewoners. En ook omgekeerd geldt: een gelukkige burger zal minder geneigd zijn bepaald risicogedrag te stellen. Laag mentaal welbevinden en/of problematisch gebruik van tabak, alcohol en andere drugs, gamen en gokken vormen een bedreiging voor het welzijn van de persoon zelf. Ook onze lokale besturen worden geconfronteerd met negatieve gevolgen als gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, verkeersongevallen, vandalisme, straatdealers, wildplassen en vechtpartijen.

De ELZ Noorderkempen creëert, ondersteunt en zoekt initiatieven die de gezondheid en het welzijn van elke bewoner verbeteren:

  • Actief inzetten op preventie op maat,

  • Het ondersteunen én versterken van het mentaal welbevinden van elke bewoner,

  • Het voorkomen of beperken van problemen ten gevolge van gebruik van tabak, alcohol en andere drugs, gamen en gokken,

  • Health in All Policies: onze lokale besturen werken samen in een stuurgroep en we richten onze initiatieven naar de verschillende settings (onderwijs, vrije tijd, zorg & welzijn, …)

  • Actief samenwerken met onze partners Logo Antwerpen en CGG Vagga,

  • Het ondersteunen en/of promoten van relevante campagnes uitgewerkt op Vlaams niveau.

De intergemeentelijk preventiewerker ondersteunt

De intergemeentelijk preventiewerker (IGP) ondersteunt bij het werken aan een integraal en geïntegreerd lokaal preventief beleid. We gebruiken de kadermethodiek ‘Gezonde Gemeente’ als basis en richten onze initiatieven op de vier verschillende strategieën: educatie en sensibiliseren, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding.

Op 26 juli 2021 startte Nandi Vankrunkelsven als IGP voor de vijf gemeenten van de ELZ: Essen, Kapellen, Kalmthout, Wuustwezel en Brasschaat. Nandi kijkt ernaar uit om projecten rond mentaal welbevinden, tabak, alcohol, drugs, gokken en gamen mee vorm te geven en uit te werken. Ze hoopt zo te kunnen bijdragen aan de missie om de gezondheid en het welzijn van elke bewoner in de regio te verbeteren. Binnen haar werking neemt Nandi projecten – waar mogelijk – intergemeentelijk op, en heeft ze oog voor de eigenheid en uniciteit van de aparte gemeenten.

“Verslavingspreventie en mentaal welbevinden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als IGP ben ik dan ook enorm blij dat ik de kans krijg om binnen de vijf gemeenten gecombineerd te werken aan deze thema’s. Het belang van een goede mentale gezondheid krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Ik hoop hierrond nog meer bewustwording te creëren, bewoners te motiveren om verder in te zetten op zelfzorg en zorg voor anderen, en zo de veerkracht in de regio te blijven vergroten”, aldus Nandi.

Van juni tot en met februari 2023 vervangt Stephanie Verheyden Nandi als IGP. Je kan haar bereiken via stephanie.verheyden@logoantwerpen.be

Samen rond de tafel: het startmoment

Op 24/02/2022 organiseerden we voor alle geïnteresseerde diensten, organisaties en partners het startmoment Warme Noorderkempen waarbij we toelichting gaven over het project en de achtergrondkaders. Hierna brachten we de partners samen per setting, om zo aan de slag te gaan met de noden vanuit het veld.

Officieel lanceringsmoment: 1 oktober 2022!

Op 1 oktober 2022, bij de start van de jaarlijkse 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, werd Warme Noorderkempen officieel gelanceerd. Samen met de intergemeentelijk preventiewerker, psychologe Lotte Vanwezemael en Warme William, de mascotte van de Warme William-campagne, werd het belang van mentaal welbevinden en verslavingspreventie in de kijker gezet.

De Warme William luistermobiel reedt door de regio en zo werd in elke gemeente de Warme William zitbank en de Warme Noorderkempen wandeling officieel geopend.

Maak kennis met de Warme William-campagne à link naar de website

Meer weten over Warme Noorderkempen à link naar algemene folder

Time for action: vormingen, infosessies en activiteiten

Vormingen en infosessies

  • Infosessie

Organisatie:

Partnerorganisatie(s)

LOGO Antwerpen

- - -

Je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’ wat is dat precies? Om op die vraag te antwoorden...

  • Infosessie

Organisatie:

Partnerorganisatie(s)

LOGO Antwerpen, CAW Antwerpen

tot

Een tiener opvoeden is niet altijd makkelijk. Meer dan eens wordt je geduld op de proef gesteld. Is...

Warme Noorderkempenwandelingen

Bewegen is goed voor je mentale gezondheid. Daarom willen we je in beweging brengen met de 5 Warme Noorderkempen-wandelingen. In elke gemeente begin je de wandeling aan het startbord van de route. Op het startbord staat het plan van de route uitgetekend en lees je welke fijne plekken er te zien zijn onderweg. Tijdens de wandeling kom je borden tegen waarop een leuke spreuk en een QR-code staat. Scan de QR-code met je smartphone en ontdek wat er achter schuilt!

De startlocaties:

• Brasschaat: Hemeldreef (3.2 km, 4617 stappen)

• Essen: Heuvelplein 23 (7 km, 10.000 stappen)

• Kalmthout: sportpark Heikant, Heikantstraat 80 (5.7 km, 7500 stappen)

• Kapellen: ingang gemeentepark via de Kerkstraat (4.9 km, 7028 stappen)

• Wuustwezel: parking Gasthuishoeve, Dorpsstraat 36 (4 km, 5500 stappen)

Afgelopen activiteiten