Campagnebeeld Halt2Diabeetes

14 november is Werelddiabetesdag. De Eerstelijnszone Westkust en Polder, samen met de steden Diksmuide, Nieuwpoort, Veurne, en de organisaties Logo Brugge-Oostende en Logo Midden West-Vlaanderen, kondigen die dag met trots de lancering van het Halt2Diabetes project aan. Dit initiatief van de Diabetesliga is gericht op het bestrijden van type 2 diabetes, een aandoening die naar schatting één op de tien volwassen Belgen treft. Dit project richt zich specifiek op de 5.100 inwoners tussen 45 en 75 jaar in deze regio, die zich mogelijk niet bewust zijn van hun verhoogde risico op deze sluipende ziekte​​.

Halt2Diabetes omvat een publieke screeningstool voor vroegtijdige opsporing van risico's op diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen. Deelnemers krijgen ook toegang tot een leefstijlaanbod, waaronder groepssessies over gezonde voeding, beweging, en ondersteuning bij het stoppen met roken. Dit aanbod is speciaal ontworpen voor personen met een hoog risico en helpt hen hun levensstijl aan te passen​​.

Het project bestaat uit meerdere fasen, te beginnen met een informatiecampagne voor zorg- en hulpverleners vanaf 12 september, gevolgd door een campagne gericht op burgers vanaf 14 november. De nadruk ligt op het aanmoedigen van zelfscreening bij inwoners tussen 45 en 75 jaar. Vanaf 15 januari tot 31 maart zal het leefstijlaanbod starten, bestaande uit diverse gratis groepssessies​​.

Birgit Hendrikx, coördinator Eerstelijnszone Westkust en Polder: “Als eerstelijnszone zijn wij bijzonder fier dit project te lanceren. We trekken dit samen met de partners van het lokaal gezondheidsoverleg en de intergemeentelijke gezondheidsmedewerker. De lokale besturen van Diksmuide, Nieuwpoort en Veurne zijn hierbij een belangrijke partner. Ook de zorg- en welzijnspartners engageren zich hierin. Samen maken we een mooi, sterk en vooral gezond verhaal. We zijn alvast benieuwd naar de resultaten hiervan"

Professionals in de gezondheidszorg worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan het project door patiënten te screenen en door te verwijzen naar geschikte hulpbronnen. Dit kan via de website www.gezondheidskompas.be of via een papieren vragenlijst. Patiënten met een FINDRISC score van 12 of hoger worden doorverwezen naar het diabeteszorgsysteem of naar het leefstijlaanbod​​.

Het project biedt ook ondersteuningsmogelijkheden voor professionals, waaronder toegang tot presentaties, e-learning modules, en webinars. Er zijn tevens diverse gedrukte en digitale promomaterialen beschikbaar om het bewustzijn over het project te vergroten​​.

Voor meer informatie over het Halt2Diabetes project:

www.halt2diabetes.be

Over de activiteiten in Eerstelijnszone Westkust & Polder:

Birgit Hendrikx
coördinator ELZ Westkust & Polder
birgit.hendrikx@eerstelijnszonewestkustpolder.be
+32 468 14 98 05

www.diksmuide.be/halt2diabetes

www.nieuwpoort.be/halt2diabetes

www.veurne.be/halt2diabetes