Campagnebeeld halt2diabetes

Waarom HALT2Diabetes?

Eerstelijnszone Westkust en Polder, Stad Diksmuide, Stad Nieuwpoort, Stad Veurne, Logo Brugge-Oostende en Logo Midden West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om Diabetes type 2 een halt toe te roepen!

Naar schatting hebben 1 op 10 van de volwassen Belgen Diabetes. In meer dan 90% van de gevallen gaat het om type 2 diabetes. Hoewel leeftijd en familiale belasting in belangrijke mate bijdragen tot het risico op type 2 diabetes, is de aandoening voor 50-60% te voorkomen door een gezonde leefstijl. Voor deze 3 gemeenten spreken we van 5.100 45-75 jarigen die tot die risicogroep behoren en die zich van dit sluipend risico niet bewust zijn. In de volledige Eerstelijnszone gaat dit over 13.600 personen. Zeker de moeite waard dus om in deze gemeenten preventief aan de slag te gaan.

Wat is HALT2Diabetes?

In Halt2diabetes worden personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen opgespoord en begeleid naar een gezonde leefstijl.

Zo biedt Halt2diabetes een publieke screeningstool in het vroegtijdig opsporen van risico’s. Alsook is er een leefstijlaanbod dat bestaat uit groepssessies ‘gezonde voeding’, ‘bewegen’ en advies bij rookstop voor hoog-risicopersonen.

Projectverloop HALT2Diabetes in ELZ Westkust en Polder

Vanaf 12 september: Informatiecampagne voor zorg- en hulpverleners

Hoe kan je burgers/patiënten tussen 45 en 75 jaar aansporen tot zelfscreening op diabetes type2?

Vanaf 14 november: Informatiecampagne voor de burgers.

Inwoners van ELZ Westkust&Polder aanmoedigen om zichzelf te screenen via het gezondheidskompas

Van 15 januari tot 31 maart: start van het leefstijlaanbod voor hoog-risicopersonen.

Het gratis leefstijlaanbod bestaat uit groepssessies gezonde voeding, beweging en rookstopcursussen. Dit aanbod is voor burgers die hoog risico lopen en die hulp nodig hebben in het bijsturen van hun leefstijl. Meer info over het leefstijlaanbod vind je op de websites van de deelnemende steden.

https://www.diksmuide.be/halt2diabetes

https://www.nieuwpoort.be/halt2diabetes

https://www.veurne.be/halt2diabetes

Wat kan je betekenen als zorgverlener?

Ik ben een huisarts

Ik ben een andere professional

 1. Screen 45-plussers aan de hand van www.gezondheidskompas.be of via de papieren vragenlijst (te vinden bij huisarts, apotheker of te downloaden)
 2. FINDRISC score ≥12.
  Verwijs hen door naar:
 • Het diabeteszorgsysteem indien de patiënt diabetes heeft
 • Het leefstijlaanbod indien de patiënt geen diabetes heeft, maar wel een FINDRISC score ≥12.

 1. Screen 45-plussers aan de hand van www.gezondheidskompas.be of via de

Papieren vragenlijst (te vinden bij huisarts, apotheker of te downloaden)

 1. Verwijs patiënten met een FINDRISC score ≥12 door naar de huisarts.

Ondersteuning

Info voor professionals

Wil je als professional mee zijn met het project Halt2Diabetes in Diksmuide, Nieuwpoort en Veurne? Dat kan op verschillende manieren:

Gedrukte en digitale promomaterialen

Maak halt2diabetes mee bekend via

 • Folders
 • Affiches
 • Banners
 • Sociale mediaberichten
 • wachtkamerschermen
 • Artikels

Bestel gratis promomateriaal via deze link.

Concrete info voor de burger

Op de website van de Diabetesliga vind je meer informatie over de infosessies in de verschillende gemeenten en over de groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing.

Contact

Meer weten over Halt2diabetes? Surf naar www.halt2diabetes.be.

Heb je nog vragen of suggesties over halt2diabetes in Eerstelijnszone Westkust & Polder, mail naar info@eerstelijnszonewestkustpolder.be.