Webinar: Hoe begrijpelijk is jouw organisatie?

“Mensen vinden de weg niet, het is allemaal veel te complex. Ze weten niet waarvoor ze bij wie terecht kunnen en weten niet waar ze recht op hebben.” “Ik begrijp de uitleg niet, ze gebruiken te moeilijke woorden.” Dit zijn enkele uitspraken die we regelmatig hoorden op de lokale fora en bij de opstart van onze cluster Personen met een Zorg en Ondersteuningsnood (PZON).

Wat komt in het webinar aan bod?

Deze uitspraken kunnen gelinkt worden aan lage gezondheidsvaardigheden van de burger. Maar ook aan de begrijpelijkheid van de werking en communicatie van organisaties binnen zorg en welzijn.

Deze ‘kloof’ in communicatie brengt risico’s mee voor de burger, bijvoorbeeld wanneer adviezen niet goed worden opgevolgd of medicatie verkeerd ingenomen. Dit zorgt voor ongelijke kansen op een goede gezondheid. Rekening houden met gezondheidsvaardigheden is daarmee essentieel bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden in de samenleving.

Wil je weten hoe begrijpelijk en gezondheidsvaardig jouw organisatie is?

Dan is het webinar op 7 maart iets voor jou. Tijdens dit webinar vertelt Coryke Van Vulpen (Pharos) ons er alles over:

  • Wat zijn (beperkte) gezondheidsvaardigheden?
  • Wat zijn begrijpelijke of gezondheidsvaardige organisaties?
  • Wat is de meerwaarde voor de burger en voor de organisatie om een gezondheidsvaardige organisatie te zijn, te worden of te blijven?
  • En hoe zorg je voor een draagvlak in je hele organisatie om zo'n organisatie te zijn?

Als voorbereiding op dit webinar raden we aan de online test in te vullen waarmee je kan zien hoe jouw organisatie scoort op begrijpelijke communicatie en een gezondheidsvaardig beleid.

Klik hier voor meer informatie over deze test.

Praktische info

Het webinar start om 12u30 en eindigt om 14u.
Je ontvangt de dag voordien de link om het webinar te volgen.

Klik hier om je in te schrijven voor dit webinar.

Project ‘Op weg naar een gezondheidsvaardige Eerstelijnszone Dender’

Dit webinar is een eerste vormingsmoment in het kader van ons project ‘Op weg naar een gezondheidsvaardige Eerstelijnszone Dender’. Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

In de loop van het jaar organiseren we ook nog twee gratis inspiratiemomenten die live zullen plaatsvinden:

  • Eind mei/begin juni rond het aspect communicatie.
  • Eind september rond het verankeren binnen het beleid van je organisatie. We onderzoeken ook op welke manier we het thema structureel kunnen inbedden na de einddatum van het project.
dinsdag 7 maart 2023, 12:30 - 14:00
Online training, gratis