JAC Halle-Vilvoorde


In 2021 registreerden zij in JAC 1445 jongeren. Voor 1122 van hen was dit een eerste onthaal. 746 daarvan stroomden door naar een langdurigere begeleiding. Deze begeleidingen zijn goed voor in totaal 7215 contacten op het JAC, op school, via huisbezoek of (beeld)telefoon.

De meeste jongeren zetten zelf de stap of kwamen samen met iemand uit hun nabije omgeving (ouder, vriend, familielid). Doorverwijzingen vanuit professionele hoek kwamen er vooral vanuit scholen, CLB, (huis)artsen, algemene sociale dienst, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en de lokale politie.

Ze bereiken hoofdzakelijk jongeren tussen 12 en 25 jaar. In Asse en Tervuren bereiken ze net iets meer de 12 tot 17 jarigen, in Halle en Vilvoorde eerder de 18 tot 25 jarigen. De thema's die vooral aan bod kwamen zijn:

  • psychisch welbevinden
  • ouder-kind relatie
  • stress & draagkracht
  • gezins- en familiale relatie
  • sociale vaardigheden
  • sociaal netwerk
  • onderwijs
  • duurzame huisvestiging
  • zelfmoordgedachten

Als ze zelf doorverwijzen, doen ze dit vooral naar privé-therapeuten, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, huisartsen, algemene sociale dienst, PAAZ of andere CAW's (CAW Oost-Vlaanderen, CAW Brussel en CAW Boom-Mechelen-Lier).

JAC Halle-Vilvoorde is anno 2022 gegroeid naar een team met een 30-tal collega's. Dit is inclusief Begeleid Zelfstandig Wonen, sTEAM, the 18, Werf 3, outreach Oekraïne en Overkop Vilvoorde, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Alles wordt in goede banen geleid door onze 2 teamverantwoordelijken Isabel Geeroms (teams Asse, Halle en Gooik) en Sofie Vermeulen (teams Vilvoorde, Tervuren en Londerzeel).

Alvast proficiat met jullie mooie werk en resultaten!