“De eerstelijnszone organiseert”

Wij zijn trots dat we een uitgebreid pakket vormingen kunnen aanbieden in het kader van ons KBS project “Gezondheidsvaardige Organisaties”.

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben voor het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie en bij het nemen van beslissingen over gezondheid die passen bij hun eigen situatie.

Als eerstelijnszone bieden we ondersteuning aan zorgprofessionals, om effectief in hun dagelijks handelen beter rekening te houden met het verschil in gezondheidsvaardigheden bij hun patiënten/cliënten.